Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=320

Допоможіть знайти відповідь на питання
-Наукова організація праці
-Сутність та значення продуктивності праці

Самохвал Оксана Іванівна
2009-02-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
65.9(4УКР)29
М23
Манів, З.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / З.О.Манів, І.М.Луцький. - К. : Знання, 2004. - 584 с.

65.9(4УКР)29
Е45
Економіка підприємства [Текст] : підручник / Й.М. Петрович [та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петрович. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 580 с. : мал. - Бібліогр.: с. 576-579.

65.29
Х 20
Харів, П.
Економіка підприємства [Текст] : збірник задач і текстів: Навч. посібник / П.С. Харів. - К. : Знання- Пресс, 2001. - 301 с.

65.29
Х76
Хомяков В.І.
Менеджмент підприємства : Навч. посіб./ В.І.Хомяков. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Кондор, 2005.-434 c.

65.9(4УКР)29
О-75
Осовська Г.В.
Менеджмент організацій : Навч. посіб./ Г.В. Осовська, О.А. Осовський. -К.: Кондор, 2005.-860 с.

65.9(4УКР)24
З-13
Завіновська, Г.
Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 300 с.

65.24
Б74
Богоявленська, Ю.
Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К. : Кондор, 2005. - 332 с.

65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Н.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 425-426.

посилання 1