Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=321

Помоги пожалуйста найти литературу на вопрос: "Природно-ресурсний потенціал та оцінка екологічного розвитку Полтавського регіону"

оксана
2009-02-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо використати наступні джерела:

65.049(4УКР)Р 64
Розміщення продуктивних сил [Текст] : опорний конспект лекцій для студентів І курсу економічних фахів денної та заочної форм навчання / КНТЕУ ; уклад. Н.П. Ващенко,І.К. Гогулан,Т.В. Коваленко та ін.; за заг. ред. Н.П. Ващенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 262 с.
65.049(4УКР)6
Ч-49
Чернюк, Л.
Розміщення продуктивних сил України [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 470 с.
65.049(4УКР)
С 79
Стеченко, Д.
Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : навч. посібник / Д.М. Стеченко. - 2-е вид., виправ. і доп. - К. : Вікар, 2002. - 374 с.

65.049(4УКР)6
Р64
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / В.В. Ковалевський [та ін.]; за ред. В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов. – 8-е вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 352 с. : табл.

65.049(4УКР)6
З-12
Заблоцький, Б.
Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Б.Ф. Заблоцький. - К. : Академвидав, 2002. - 368 с.

Скотаренко, Г. Охорона і раціональне використання водних ресурсів [Текст] / Г. Скотаренко // Вісник прокуратури. – 2007. – № 6. – С. 25-29.

Асадчев, В. Полтавщина : епоха ренесансу [Текст] / В. М. Асадчев // Діловий вісник. – 2008. – № 11. – С. 10-13. : фото.цв.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4