Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-03
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=324

Схема маркетингового контроля в медичних закладах

Татьяна
2009-02-05
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо скористатись наступною літературою та електронними ресурсами:

65.29
К19
Каніщенко, Олена Леонідівна.
Міжнародний маркетинг: Теоря і господарські ситуації [Текст] : навч. посіб. / О. Л.Каніщенко ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - 2-е вид., перероб... - К. : Кондор : Політехніка, 2004. - 152 с. + Додатки.

65.050.9(4УКР)
К 26
Карпов, Володимир Анатолійович.
Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку [Текст] : навч. посібник / В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко. - 2-е вид., випр. і доп. - К. :
Знання, 2003. - 284 с.

65.050
Л 61
Липчук, Василь Васильович.
Маркетинг: основи теорії та практики [Текст] : навч. посіб. / В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль; За ред. В.В. Липчук. - 3-є вид., доп. і виправлене. - Львів : Магнолія плюс, 2005. - 288 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 286-287.

65.29
М 26
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод, И.В. Ванеєва та ін. - К. : ЦУЛ, 2003. - 258 с.

65.050.24
С 77
Старостіна, Алла Олексіївна.
Маркетингові дослідження [Текст] : практичний аспект / А.О. Старостіна; Ред. В.А. Кравченко. - К., М., СПб. : Вільямс, 1998. - 262 с. : іл.

65.9(4УКР)29
Ш66
Шканова, Олена Миколаївна.
Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. / О.М.Шканова. - К. : Кондор, 2003. - 304 с. + Додатки. - Алф. покаж.: с.291-297 . -Бібліогр.: с. 298-299.


Гаман, П. І.
Роль і місце реклами в маркетингу платних медичних послуг лікувально-профілактичних закладів [Текст] / П. І. Гаман // Економіка та держава. - 2008. - № 4. - Бібліогр. с. 99 (5 назв.)


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4