Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=335

Де мені можна знайти інформацію ппро історію управлінського обліку?

Ірина Анатоліївна
2009-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.052.9(4УКР)
А92
Атамас, Петро Йосипович.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 440 с. : табл.

65.052
Б94
Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко та ін. - Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с. + Додатки с. 482-493. - Бібліогр.: с. 494-495.

65.052
Б94
Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с.

65.052
Г61
Голов, Сергій Федорович.
Управлінський облік [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. - 3-є вид. - К. : Лібра, 2006. - 704 с. : табл. + Додатки с. 644-701. - Бібліогр.: с. 702-703.

65.012.12
Е 45
Економічний аналіз [Текст] : навч. пос. / М-во освіти і науки України; Київський нац. економічний ун-т; М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003. - 556 с. : табл.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович.
Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / В. С.Лень. - 2-е вид., випр. - К. : Знання- Прес, 2006. - 320 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.052.9(4УКР)
Н27
Нападовська, Любов Василівна.
Управлінський облік [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закл. / Л.В. Нападовська. - К. : Книга, 2004. - 544 с. : табл. + Додатки с. 524-541. - Бібліогр.: с. 500-503.


Сльозко, Тетяна.
Управлінський облік чи управлінська стратегія? [Текст] / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №2. - С. 49-54.

Моссаковський, Валерій.
Про управлінський облік [Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №10. - С. 37-44.

Мельниченко, І. В.
Управлінський облік у системі управління виробництвом [Текст] / І.В. Мельниченко // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 115-117. - Бібліогр. у прим.

Бобиль, Володимир.
Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності / Володимир Бобиль // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 20-28.

Мачулка, Оксана.
Облік та аналіз витрат: управлінський аспект [Текст] / О. Мачулка // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 30-34. - Бібліогр. с. 34.

Кузнецова, Світлана.
Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення [Текст] / СКузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 11. - С. 15-24. - Бібліогр. с. 24 (14 назв.)