Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3352

Добрий день допоможіть знайти літературу до теми курсового: "Фінансові результати діяльності підприємств: оцінка і прогнозування", дякую. З наступаючим Новим роком !

2010-12-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список літератури по Вашій темі:

Азаренкова, Галина Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко, 2009. - 304 с.

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : Навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін, 2005. - 240 с.

Бланк, Игорь Александрович. Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк, 2003. - 496 с

Власова, Наталія Олексіївна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова, 2007. - 272 с.

Грабовецький Б.Є.
Економічне прогнозування і планування : Навч. посібник/ Б.Є. Грабовецький; Вінницький держ. техн. ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2003.-188 с..

Гриньова, Валентина Миколаївна. Фінанси підприємств [Текст] : Навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, 2006. - 424 с.

Доходи, витрати та фінансові результати/ Р. Грачова. -К.: Преса України, 2002.-130 с.

Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : Монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова, 2004. - 156 с.

Філіна, Галина Ісаївна. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна, 2007. - 320 с.

Філімоненко, Олександр Сергійовч. Фінанси підприємств [Текст] : Навч. посіб. / О.С. Філімоненко, 2002. - 360 с.

Уланчук, Володимир. Формування звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємства [Текст] / Володимир Уланчук, Тамара Кучеренко, Олена Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 21-26

Петруха С. В. Методологія аналізу фінансових результатів роботи хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України [Текст] / С. В. Петруха, М. М. Колотуша // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 4. - С. 118 - 137

Кучеренко, Тетяна. Особливості формування фінансових результатів сільськогосподарськими підприємствами у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 10. - С. 33-35

Кучеренко, Тамара. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 2. - С. 36-38

Кучеренко, Тамара. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 37-40

Мейш, Алла. Зв'язок показників звітності про фінансові результати та рух грошових коштів [Текст] / А. Мейш // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 19-22

Грекова В. Зв'язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати [Текст] / В. Грекова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 7. - С. 22-26

Полянська А. С. Дослідження чинників зовнішнього середовища як необхідна умова розвитку підприємств в сучасних умовах/ А. С. Полянська, Т. М. Орищин // Регіональна економіка. -2010. -№ 2. - С.39-47.