Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=336

Можете дати бібліографію до таких тем:
1.Трансформація інституціальної структури фінансового ринку Євро Союзу.Теоритичні аспекти функціонування фінансового ринку в сучасних умов.
2.Механізм трансформації інституціальної структури фінансового ринку Євро Союзу.
3.Удосконалення механізмів інтеграції.
Буду дуже вдячний.

Рома
2009-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

К 65.683
Р32
Регіональна політика і транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. конф. (м. Ужгород, 24-25 травня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, ЗакДУ, Навчально-наук. ін-т [та ін.] ; редкол.: Ф. Г. Ващук [та ін.] ; відп. ред. І. В. Артьомов. - Ужгород : Ліра, 2007. - 456 с. : табл

66.4(4УКР)
С83
Стратегія і тактика національної безпеки: зарубіжний досвід, проблеми та перспективи України [Текст] : наук.-інформ. зб. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; відп. за вип. Я. П. Матійчик. - К. : [б. и.], 2006. - 304 с. - (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип. 36).

66.4(4УКР)6
А86
Артьомов, Іван Володимирович.
Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз [Текст] : навч. посіб. / І.В.Артьомов ; Закарпатський державний університет [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 384 с.

66.4(4УКР)6
Д36
Державне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія [Текст] : (Моніторинг наукових досліджень і розробок) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Закарпатський державний університет ; авт.кол. В. Д. Бондаренко [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 344 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 2).

66.4(4УКР)6
У45
Україна на перехресті геополітичних інтересів: актуальні аспекти проблеми [Текст] : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. конф. (м. Ужгород, 5-6 грудня 2006 року) / Закарпатський державний університет [та ін.] ; редкол. Ф. Г. Ващук [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 346 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 3). - Бібліогр. в кінці ст.

66.4(4УКР)6
О-91
Офіцинський , Роман Андрійович.
Європейська та євроатлантична інтеграція України. Соціальний аспект [Текст] : навч. посіб. / Р.А.Офіцинський ; М-во освіти і науки України, ЗакДУ [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2007. - 320 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 6). - Бібліогр.: с. 232-236.

67.5
Н83
Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію [Текст] : навч. посіб.-хрестоматія: у 2-х ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, ЗакДУ [та ін.] ; уклад., коментар: І. В. Артьомов. - Ужгород : Ліра, 2007. - 452 с.

66.4(4УКР)6
М67
Мітряєва, Світлана Іванівна.
Європейська безпека і Україна [Текст] : навч. посіб. / С. І. Мітряєва ; Закарпатський державний університет [та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2008. - 222 с. - (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 8).

91.9:66.4(4УКР)6
У45
Україна і Європа: проблеми євроінтеграції [Текст] : бібліогр. огляд-дайджест / Закарпат. обл. держ. універс. наук. б-ка ; уклад. Г. П. Зенченко ; відп. за вип. О. А. Канюка. - Ужгород : [б. и.], 2006. - 22 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5