Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=337

Ліквідація або скорочення збиткового виду діяльності

2009-02-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

65.9(4УКР)29
П 32
Підприємництво та управління малим бізнесом [Текст] = Entrepreneurship small business management : навч. посібник / УжНУ ; Лютонський ун-т; Заг. ред.:В.П. Мікловда, К. Калантарідіс. - Ужгород : Карпати, 2004. - 328 с.

65.29
А 72
Антонов, Валерій Миколайович.
Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 403-404.

65.29
К 78
Крамаренко, Галина Олександрівна.
Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є Чорна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 520 с. + Додаток с. 469-476. - Бібліогр.: с. 507-513.

65.26
К 89
Кузьменко, Людмила Валентинівна.
Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. - Херсон : Олді-плюс, 2003. - 256 с.

65.9(4УКР)321
С 66
Сосенко, Олена.
Як працювати без збитків: поради сільському господареві [Текст] : справочное издание / О. Сосенко; Український освітній центр реформ. - 2-е вид., змінене і доп. - К. : [б. и.], 2004. - 80 с.

Зубатенко, О. М. Законодавче регулювання примусового припинення суб"єктів господарювання - юридичних осіб шляхом ліквідації [Текст] / О.М. Зубатенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №11. - С. 28-32.

Подзе, С. Ліквідація філій і представництв [Текст] / С. Подзе // Бухгалтерія. Збірник систематизоавного законодавства . - 2003. - Вип.5. - С. 111-115.

Скоропис, Олена Миколаївна. Правові проблеми ліквідації банків [Текст] / О. М. Скоропис // Держава і право. - 2008. - Вип. 40. - С. 376-382. - Бібліогр. в кінці ст.
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9