Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=340

Підкажіть будь ласка, де можна знайти в електронному вигляді тренінги по темам "Психотерапія дитячої агресивної поведінки або дитячої тривожності" та "Профілактика і корекція дитячого неврозу за сучасними видами терапії (арт-терапія, пісочна"
Дякую.

Оксана Вікторівна
2009-02-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

88.5
Д 42
Джонсон, Девід.
Соціальна психологія [Текст] : тренінг міжособистісного спілкування / Д.В. Джонсон; Перекл. з англ. В. Хомик. - К. : Академія, 2003. - 288 с. : іл.

88
М 99
М’ясоїд, Петро Андрійович.
Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / П.А. Мясоїд. - 2-е вид., доп. - К. : Вища школа, 2001. - 487 с. : іл

88.8
П 86
Психічне здоровя дитини [Текст] : научное издание / Упоряд. Т.Гончаренко. - К. : Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. - 112 с. - (Бібліотека "Шкільного світу").

88
П 86
Психологические тесты [Ноты] : учебник: В 2-х т. / Под ред. А.А.Карелин. - М. : ВЛАДОС, 2003 -
Т. 1. - 2003. - 312 с. : илл.

88.8
П 86
Психологія внутрішнього світу [Текст] : научное издание / Упоряд. Т.Гончаренко. - К. : Ред. загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу").

88
З-12
Заброцький, Михайло Михайлович.
Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / М.М. Заброцький. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : МАУП, 2002. - 104 с.

88
В 43
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч.посібник / О.В.Скрипченко,Л.В.Долинська,З.В.Огороднійчук та ін. - К. : Просвіта, 2001. - 416 с.

88.5
Б 81
Бондарчук, Олена Іванівна.
Психологія сім'ї [Текст] : курс лекцій / О.І. Бондарчук; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2001. - 96 с. : іл + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

88.5
Г 94
Гуменюк, Оксана Євстахіївна.
Психологія впливу [Текст] : монографія / О.Є. Гуменюк. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - 304 с. + Додатки: с. 267-300. - Бібліогр.: с.253-266 . -Покаж.: с. 301-303.

88.5
Д84
Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т, Ін-т соціальної реабілітації та розвитку дитини. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 456 с.

88.37
К 95
Кутішенко, Валентина Петрівна.
Вікова та педагогічна психологія [Текст] : (Курс лекцій): Навч. посіб. / В.П.Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соціальної роботи та управління НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 128 с.

88.8
Т 35
Терлецька, Лариса.
Психодіагностика розвитку від року до десяти [Текст] : [посіб.] / Л. Терлецька. - 2-е вид. змінене і доп. - К. : Главник, 2008. - 192 с. - (Психологічний інструментарій). - Бібліогр.: с. 188-190.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8