Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2011-01-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3431

Напишіть будь ласка список літератури до теми "ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ"

Дякую.

Новак Катерина Олександрівна
2011-01-16
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступною літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

Авдулова Т.П. Агрессивный подросток : [кн. для родителей]/ Т. П. Авдулова. -М.: Академия, 2008.-128 c. :a-ил.. -(Психолог родителям).

Заброцький М.М. Вікова психологія : Навч. посібник/ М.М. Заброцький. -2-е вид., випр. і доп. -К.: МАУП, 2002.-104 с

Змановская Е.В. Девиантология : (Психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособ. для студ., изуч. психологию, социальную работу и социальную педагогику/ Е. В. Змановская. -2-е изд., стер.. -К.: Академия, 2008.-288 c. :a-табл.. -(Высшее профессиональное образование Психология).

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посіб./ В. П. Кутішенко. -К.: Центр учбової літератури, 2010.-128 c.

Лучинкіна А.І. Профілактика девіантної поведінки, Ч. 1/ А. І. Лучинкіна. -К.: Главник, 2008.-128 c. :z-табл.. -(Бібліотечка соціального працівника).

Лучинкіна А.І. Профілактика девіантної поведінки : навч. посіб., Ч. 2/ А. І. Лучинкіна. -К.: Главник, 2008.-112 c.. -(Бібліотечка соціального працівника).

Савчин М.В. Вікова психологія : навч. посіб./ М. В. Савчин. -К.: Академвидав, 2009.-360 c.

Федорченко Т. Методи корекційної роботи з агресивними дітьми і підлітками [Текст] / Т. Федорченко // Рідна школа. - 2007. - № 2. - С. 12-15

Исаенко О.С. Экспериментальное исследование влияния агресссивного поведения в паре "мать -ребенок" на уровень школьной дезадаптации [Текст] / О.С. Исаенко // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 2. - С. 36-44

Дроздов, Олександр. Феномен третирування у школі: шляхи вирішення проблеми / Олександр Дроздов // Соціальна психологія. - 2007. - № 6. - С. 124-132

Дроздов О.Ю. Фактори виникнення та розвитку агресивної поведінки [Текст] / О.Ю. Дроздов, М. А. Скок // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 2. - С. 58-71

Кльоц Л. А. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді [Текст] / Л. А. Кльоц, Н. О. Носок, Т. Й. Шугай, Н. В. Завадська // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 6. - С. 19-25

Ломова Т. О. Психологічна програма навчально - розвивального тренінгу активізації розумової діяльності як засобу корекції агресивної поведінки [Текст] / Т. О. Ломова // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 1. - С. 7-16

Дзюба В. Фактори виникнення агресивної поведінки в підлітковому віці [Текст] / В. Дзюба // Вісник. - 2010. - Вип. № 1. - С. 72 - 74.

Дронова О. С. Теоретико - прикладні засади профілактики та корекції агресивної поведінки неповнолітніх [Текст] / О. С. Дронова // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 7. - С. 57-60