Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=350

Пряме оподаткування підприємств

2009-02-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29
А 72
Антонов, Валерій Миколайович.
Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : Навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. - Бібліогр.: с. 403-404

65.26
К56
Коваленко, Лариса Олексіївна.
Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 488 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття)

65.29
К 78
Крамаренко, Галина Олександрівна.
Фінансовий менеджмент : Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є Чорна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 520 с. - Бібліогр.: с. 507-513

65.29
М 35
Матюшенко, Ігор Юрійович.
Основи фінансового менеджменту : Навч. посібник / І.Ю. Матюшенко; Держ. аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. -220 с.
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4