Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=351

суть і порівняння міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності

Юля
2009-02-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

1. 65.052
І 23
Івахненков, Сергій Володимирович.
Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : Навч. посіб. / С.В. Івахненков. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 352 с. : табл. - Бібліогр.: с. 335-338
2.65.052
Б94
Бухгалтерський облік : Навч. посіб. з виконання практ. задач / І.І. Сахарцева та ін.; За ред. І.І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2005. - 554 с. : табл. - Бібліогр.: с. 549-550

3.65.052.9(4УКР)
Б94
Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база : Навчальні матеріали / Міністерство освіти і науки України, Чернігівський держ. технологічний ун-т ; Уклад. В.С. Лень. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 398 с. : табл.
4.
65.052
Б94
Бухгалтерський управлінський облік : Підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с. : табл.
5.65.052(4УКР)
Д19
Даньків, Йосип Якимович. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остапюк. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 206 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5