Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Известно, что продать битый авто труднее чем восстановить | парниковая пленка парниковая пленка tgnm


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=354

допоможіть знайти інформацію на тему:Інновації в економіці України

2009-02-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.050
П22
Пашута, Микола Тимофійович.
Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання [Текст] : навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 120 с. - Бібліогр.: с. 114-116. - ISBN 966-364-143-6 : 14 грн., 12 грн.

65.29
М69
Михайлова, Л. І.
Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 328 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-364-480-6 (в опр.) : 42 грн

65.9(4УКР)
П78
Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України [Текст] : научное издание / Я.А. Жаліло та ін. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Державне агентство України з інвестицій та інновацій. - К. : НІСД, 2006. - 120 с.

65.29
К21
Кардаш, Віктор Якович.
Товарна інноваційна політика [Текст] : підручник / В.Я. Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2002. - 268 с. - Бібліогр.: с. 262-264. - ISBN 966-574-402-Х : 18.60 грн.

66.4(4)6
П78
Програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. Українські проекції [Текст] : матеріали, повідомлення, реферати : [міжнар.конф. (Київ, листопад 2006 р.] / Центр європейських та трансатлантичних студій, Міжнародний фонд Відродження, Український інформаційний пункт програми EUREKA ; редкол. П. С. Смертенко та ін., упоряд. П. С. Смертенко, відп. за вип., відп. ред. Т. А. Кінько. - К. : Видавець ФО-П Т.А.Кінько, 2007. - 64 с. : іл. - Бібліогр.: с. 60-61. - ISBN


65.9(4УКР)
О 64
Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства [Текст] : наук. монографія / М. М. Єрмошенко [та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенко. - К. : Нац. акад. управління, 2008. - 216 с.

65.9(4УКР)
У-67
Управління інноваційною діяльністю в економіці України [Текст] : колективна наукова монографія / Національна академія управління ; за наук. ред. С. А. Єрохін. - К. : [б. и.], 2008. - 116 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-8406-37-9 : 12 грнпосилання 1
посилання 2
посилання 3