Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=357

передумови виникнення контролінгу

Феджага Ольга Михайлівна
2009-02-15
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.9(4УКР)29
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 550 с.
65.29
П16
Панков, Віктор Андрійович.
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. : іл. - Бібліогр.: с. 105-109.

65.29
П60
Портна, Оксана Валентинівна.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / О.В. Портна. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 192 с. : табл. + Додатки с. 184-189. - (Вища освіта в Україні).

65.9(4УКР)29
Ц58
Цигилик, І. І.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. у схемах і таблицях / І.І.Цигилик ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 76 с. : табл. - Бібліогр.: с. 73-74.

Басюк, Т. П.
Система моніторингу як складова інвестиційного контролінгу [Текст] / Т.П. Басюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №2. - С. 7-12.

Мельник, Т. М.
Вдосконалення фінансового менеджменту підприємства на основі впровадження системи контролінгу [Текст] / Т.М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №3. - С. 170-179.

Деменіна, О. М.
Передумови становлення механізму оперативного контролінгу на промислових підприємствах [Текст] / О.М. Деменіна, Л.К. Яцишина // Легка промисловість. - 2004. - №3. - С. 48-49.

Вістяка, Т.
Фінансовий контролінг в системі управління підприємством [Текст] : общественно-политическая литература / Т. Вістяка // Вісник. - 2005. - Вип.№1(2). - С. 68-72.

Стефанюк, І. Б.
Викортстання контролінгу в національній системі фінансового контролю [Текст] : общественно-политическая литература / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2005. - №10. - С. 142-150.

Морозов, Д. М.
Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів [Текст] : общественно-политическая литература / Д.М. Морозов // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №11. - С. 136-148.

Стефанюк, І. Б.
Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки [Текст] : общественно-политическая литература / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 149-156.

Ареф"єва, О. В.
Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів [Текст] : общественно-политическая литература / О.В. Ареф"єва, Л.Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. - С. 165171.


Максімова, Валентина Федорівна.
Інноваційні процеси в управлінні промисловим підприємством [Текст] / В.Ф. Максімова // Проблеми науки. - 2007. - № 9. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 37 (12 назв.)

Стефаненко , М. М.
Система збалансованих показників як основа прийняття контролінгових рішень [Текст] / М. М. Стефаненко // Фінанси України. - 2007 . - № 3 . - С. . 112 - 117