Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=362

добрий день!
скажіть будласка в якіх підручніках розкріваетья тема "підвищення ефективності використання фінансовіх ресурсів виробничого підприемства?"

Карпенко Теняна)))
2009-02-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Наша відповідь:

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович. Внутрішній економічний механізм підприємства : Навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.29
Е 45
Економіка підприємства : Навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; За ред. А.В. Шегда. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 335 с.


65.29
З-99
Зятковський, Ігор Володимирович. Фінанси підприємств : Навч. посібник / І.В. Зятковський. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с.


65.9(4УКР)29
П 17
Папаіка, Олександр Олексійович. Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації : Монографія / О.О. Папаіка ; Луганський нац. педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2004. - 248 с. - Бібліогр.: с. 242-246


65.9(4УКР)
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна. Економіка підприємства : Навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

65.9(4УКР)
П 83
Протопопова, Валентина Остапівна. Економіка підприємства : Навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

65.29
С34
Сідун, Вікторія Анатоліївна. Економіка підприємства : Навч. посіб. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 356 с. : табл. -Бібліогр.: с. 354-355.

65.9(4УКР)29
Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства : Монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. -Бібліогр.: с. 150-153.

65.29
У 67
Управління потенціалом підприємства : Навч. посіб. / І.З. Должанський та ін ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 366с.

65.9(4УКР)29
Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович. Витрати підприємства : Навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.