Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=366

Методика виконання планування надходжень до бюджету

Бойченко К.Ю.
2009-02-18
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Зверніть увагу!
65.9(4УКР)26
А47
Алєксєєв, Ігор Валентинович. Бюджетна система : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". -К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с. : табл. - Бібліогр.: с. 310-328

65.9(4УКР)26
П19
Пасічник, Юрій Васильович. Бюджетна система України : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670

65.29
Б98
Бюджетирование: шаг за шагом : научное издание / Е.Ю. Добровольский, Б.М. Карабанов и др. - СПб. : Питер, 2006. - 448 с. : илл. - (Практика менеджмента)


65.052.9(4УКР)
С24
Свірко, Світлана Володимирівна. Облік виконання бюджету : Навч. - метод. посіб. / С. В.Свірко ; Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 292 с. : табл.

65.052.9(4УКР)
С 45
Скрипник, Андрій Васильович. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вироби) : Курс лекцій / А.В. Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с.

Дроздовська О.С. Теоретичні засади організації бюджетного устрою України / О.С. Дроздовська // Фінанси України. - 2004. - №4. - С. 23-29.

Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів / С.О. Левицька // Фінанси України. - 2004. - №6. - С. 33-37.

Мельник О.Г. Методи бюджетного планування / О.Г.Мельник // Фінанси України. - 2003. - №12. - С. 37-46.

Музика О. Інститут доходів місцевих бюджетів / О.Музика
// Юридична Україна. - 2003. - №11. - С. 43-48.

Музика О. Класифікація доходів місцевих бюджетів / О.Музика // Право України . - 2003. - №10. - С. 68-71.

Музика О. Правові основи надання субвенцій місцевим бюджетам України / О. Музика //Підприємництво,господарство і право. - 2003. - №12. - С. 86-89.

Огонь Ц.Г. Бюджет в умовах макроекономічного розвитку України / Ц.Г. Огонь // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №5. - С. 25-34.

Петренко М.О. Методика прогнозування надходжень від зовнішньоекономічної діяльності до держбюджету / М.О. Петренко // Фінанси України. - 2004. - №1. - С. 28-36.

Полозенко Д.В. Державний бюджет України і його грошове наповнення / Д.В. Полозенко // Фінанси України. - 2004. - №3. - С. 19-26.