Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-20
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=376

Світовий досвід здійснення ефективності державної інвестиційної політики

2009-02-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

65.26
І-58
Інвестування : Навч.-метод. посібник / Київський нац. економ. ун-т ; А.А.Пересада, О.О.Смірнова та ін. - К. : КНЕУ, 2001. - 251 с.

65.9(4УКР)
М 89
Музиченко, Анатолій Степанович.
Інвестиційна діяльність в Україні : Навч. посіб. / А.С.Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с. - Бібліогр.: с. 392-403.

65.9(4УКР)
О-66
Орловська, Юлія Валеріївна.
Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток : научное издание / Ю.В. Орловська. - К. : Знання України, 2006. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с. 300-318.

65.9(4УКР)
П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович.
Управління інвестиційним процесом : монографія / А. А. Пересада. - К. : Лібра, 2002. - 472 с. - Бібліогр.: с. 465 - 471.

65.9(4УКР)
Ч 46
Череп, Алла Василівна.
Інвестознавство : навч. посіб. / А. В.Череп. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. - Бібліогр.: с. 395-396.

65.5
М 15
Майорова, Тетяна Володимирівна.
Інвестиційна діяльність : Навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с.