Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=384

Методи податкового регулювання

2009-02-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
К82
Крисоватий, Андрій Ігорович.
Податковий менеджмент : Навч. посіб. / А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима ; Терноп. акад. нар. госп-ва. Ін-т фінансів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 308 с. - Бібліогр.: с. 297-304

65.9(4УКР)26
П18
Паранчук, Степан Васильович.
Податковий менеджмент : навч. посіб. / С.В.Паранчук, Є.М.Романів, О.С.Червінська ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2005. - 278 с

65.9(4УКР)26
І 20
Іванов, Юрій Борисович.
Податкова система : Підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. - К. : Атіка, 2006. - 920 с. - Бібліогр.: с. 904-914

65.9(4УКР)26
Г 12
Гавриленко, Наталія Вікторівна.
Податкова система : практикум : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 352 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 346-348

65.9(4УКР)
Л 64
Литвиненко, Ярослав Васильович.
Податкова політика : Навч. посібник / Я.В. Литвиненко. - К. : МАУП, 2003. - 224 с. : іл

посилання 1
посилання 2
посилання 3