Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-02-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=397

Допоможіть будь-ласка знайти електронні книги такі як: Нечаюк Л.І. "Готельно-ресторанний бізнес", або книги з предмету управління сучасним готелем, управління підприємством індустрії гостинності, Менеджмент готельного бізнесу.. Заздалегідь дякую!

Бобрусь Вікторія
2009-03-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Потрібні Вам посібники в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.
У фондах нашої бібліотеки є такі навчальні посібники:
65.9(4УКР)44
М 50
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Нац. акад. наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київ. нац. ун-т культури і мистец. ; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. : мал. - Бібліогр.: с. 448-458

65.9(4УКР)43
Н59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посіб. / Л.І.Нечаюк, Н.О.Нечаюк ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 348 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.


65.9(4УКР)43
Н 59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с.

65.49
С 44
Скопень, Микола Максимович.
Комп`ютерні інформаційні технології в туризмі : Навч. посіб. / М.М. Скопень ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 308 с. : табл. - Бібліогр.: с. 299-301

65.44
У67
Управління сучасним готельним комплексом : Навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов'єв та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - К. : Ліра-К, 2005. - 520 с. : табл. - Бібліогр.: с. 474-483. -Алф. покаж.: с. 449-473.