Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=406

Скажіть будь ласка де можна знайти інформацію про ресурсний потенціал підприємства...Велике спасибі.

Манзюк Аліна Петрівна
2009-03-03
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

К 65.632
Г 13
Газуда, Леся Михайлівна. Ресурсний потенціал аграрних підприємств в умовах трансформації відносин власності (на матеріалах Закарпатської області) : научное издание / Л.М. Газуда ; М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет. - Ужгород : УжНУ : Медіум, 2004. - 216 с. : табл. - Бібліогр.: с. 208-214.

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович. Внутрішній економічний механізм підприємства : Навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.29
З-12
Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії : Навч. пос. для студ.вищих навч. закл. / Л.Д. Забродська. - Х. : Консум, 2004. - 208 с. - Бібліогр.: с. 205-206.

65.29
У 67
Управління потенціалом підприємства : Навч. посіб. / І.З. Должанський та ін ; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 366 с.

65.29
Х76
Хомяков В.І. Менеджмент підприємства : Навч. посіб. / В.І.Хомяков. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2005. - 434 с. - Бібліогр.: с. 426-429

65.9(4УКР)29
Ц 14
Цал-Цалко, Юзеф Сигізмундович. Витрати підприємства : Навчальний посібник / Ю.С. Цал-Цалко; Ред. К.О. Бужимська. - К. : ЦУЛ, 2002. - 656 с.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4