Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
монтируем видео с Panasonic DMC-GH2


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=427

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми "Теоретичні засади дослідження двосторонніх торговельних відносин". Дуже дякую!

Таня
2009-03-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
65.5
Ц 58
Циганкова, Т.
Міжнародна торгівля [Текст] : навч. посібник / Т.М. Циганкова, Л.П. Петрашко, Т.В. Кальченко. – К. : КНЕУ, 2001. – 488 с.

65.5
С 12
Савельєв, Є.
Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів [Текст] : підручник / Є.В. Савельєв; за ред. О.А. Устенко. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 504 с.

65.5
Ш83
Шпак, В.
Міжнародна торгівля [Текст] : практикум / В.І. Шпак, К.Р. Артуро ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : ЕксОб, 2004. – 384 с.

67.51
М 21
Мальський, О.
Міжнародне торговельне право [Текст] : навч. посіб. / О.М. Мальський, А.М. Ягольник ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Знання, 2005. – 600 с. + Додатки с. 284-589.

65.42
Ж83
Жуано, Даніель.
Світова організація торгівлі [Текст] / Д. Жуано; пер. з фр. М. Марченко. – К. : К.І.С., 2006. – 120 с. + Додатки с.108-113.

65.9(4УКР)8
М50
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник / О.А. Кириченко та ін.; за ред. О.А. Кириченко. – К. : Знання, 2005. – 496 с.

67.5
М74
Мозіль, З.
Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу [Текст] / З.М.Мозіль ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : [б. и.], 2005. – 200 с.

65.9(4УКР)8
М 50
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підруч. / О. А. Кириченко [та ін.] ; за ред. О. А. Кириченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 520 с. : табл.

Прокопчук, А. В.
Міжнародні торговельно- економічні конфлікти: сутність, природа і класифікація / А. В. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 35- 47.

Павловська, О.
Аналіз зовнішньоторговельної політики країн - членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку [Текст] / О. Павловська, В. Олійник, Н. Данилюк // Ринок цінних паперів України. – 2008. – № 1-2. – С. 27-31.