Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-09
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=437

Добрий день. допоможіть, будь ласка, знайти будь-яку літературу, що регламентує експертизу якості тари та упаковки.

Батарон Лілія Юріївна
2009-03-10
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

30.609
Б38
Беднарчук М.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.С. Беднарчук, І.С. Полікарпов ; Міністерство освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 560 с. : табл. - Бібліогр.: с. 534-53

30.609
З 89
Зрезарцев, Микола Павлович. Товарознавство сировини та матеріалів : навч. посіб. / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч ; М-во освіти і науки України, Пром.-економ. коледж нац. авіац. ун-ту. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 404 с. : мал., табл.

30.609
М69
Михайлов, Володимир Іванович. Непродовольчі товари : Підручник / В.І. Михайлов, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : Книга, 2005. - 556 с. - Бібліогр.: с. 549-554

30.609
О-75
Оснач, Ольга Федорівна. Товарознавство : навч. посіб. / О.Ф. Оснач; Одеський економ. ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 219 с

30.609
О-75
Оснач, Ольга Федорівна. Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф.Оснач ; Міністерство освіти і науки України, Одеський державний економічний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 304 с. : іл, табл. - бібліогр.: с. 297-299

30.609
Т33
Теоретичні основи товарознавства : Опорний конспект лекцій / Уклад.: Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К., 2002. - 84 с.


30.609
Т 50
Товарознавство : Опорній конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання / Європейський університет ; Упоряд. Л.М. Богацька. - 2-е вид. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 68 с.