Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-10
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=439

Доброго дня, допоможіть будь-ласка відшукати літературу по таких питаннях:
1. амортизаційна політика держави
2. бухгалтерський облік амортизації
3. шляхи вдосконалення обліку амортизаційних відрахувань.
Дякую!

Строгуш Олег Михайлович
2009-03-10
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
Юшко С.В. Амортизація основних фондів у податковому обліку: критичний погляд на проблему [Текст] / С. В. Юшко // Фінанси України. - 2008. - № 10.- С.80-88

Надворняк Я. М. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації як джерела відтворення основних засобів [Текст] / Я. М. Надворняк // Економіка АПК. - 2008. - № 11.- С84-89

Савченко А. Підвищення інвестиційного потенціалу прискореної амортизації [Текст] / А. Савченко // Економіка України. - 2007. - № 11. - С. 21-34

Ткаченко, Л. Амортизаційна політика держави як складова стратегії економічних перетворень: з досвіду США / облікові аспекти / [Текст] / Л. Ткаченко // Економіст. - 2006. - №4. - С. 26-28.

Пашнюк, Л. Амортизаційна політика на сучасному етапі [Текст] / Л. Пашнюк // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №4. - С. 167-169.

Городянська Л.В. Особливості нарахування і використання амортизації в обліково-аналітичній та податковій системах [Текст] / Л.В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №2. - С. 101-112.

Могилова М.М. Амортизаційна політика в аграрному секторі України: історико-економічний аспект [Текст] / М.М. Могилова // Економіка АПК. - 2005. - №9. - С. 58-64.

Волинец Л. Методы начисления амортизации основных средств [Текст] / Л. Волинец // Консультант бухгалтера. - 2004. - №11. - С. 4-13.

Городянська Л.В. Амортизація: функції, фінансовий механізм управління, концептуальні підходи до розробки загальної методики обліку амортизації [Текст] / Л.В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №2. - С. 57-68.

Косова Т.Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства [Текст] / Т.Д. Косова // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 9. - С. 157-166.

65.052
С49
Сльозко, Т.
Організація обліку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Сльозко ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торг. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. : табл.


65.052
Л46
Лень, В.
Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. А. Нехай ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. : табл., рис.

65.052.9(4УКР)
Д19
Даньків, Й.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . - К. : Знання, 2007. - 472 с. : іл.


посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 6