Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=444

Скажіть, будь ласка, де можна скачати книги "Фінансовий менеджмент" на українській мові? Буду щиро вдячна.

Яворська Наталя.
2009-03-12
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

На жаль, потрібну Вам книгу в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.

Зверніть увагу!

У фонді нашої бібліотеки є такі видання:

65.29
Є 74
Єрмошенко, Микола Миколайович.
Фінансовий менеджмент : Курс лекцій / М.М. Єрмошенко; С.А. Єрохін, О.А. Стороженко та ін.;Національна академія управління. - К. : Нац. акад. управління, 2004. - 506 с.

65.29
А 72
Антонов, Валерій Миколайович.
Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : Навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. - Бібліогр.: с. 403-404.

65.26
К56
Коваленко, Лариса Олексіївна.
Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2005. - 488 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття)

65.29
К 78
Крамаренко, Галина Олександрівна.
Фінансовий менеджмент : Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є Чорна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 520 с. - Бібліогр.: с. 507-513.