Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-15
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=459

Будь-ласка, допоможіть з підбором літератури до дипломної роботи на тему: Аналіз та прогнозування грошових потоків підприємства

Колесник Наталія Вікторівна
2009-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБРПропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.23
Г 75
Грабовецький, Борис Євгенійович.
Економічне прогнозування і планування [Текст] : навч. посібник / Б.Є. Грабовецький; Вінницький держ. техн. ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 188 с.

65.29
Л55
Лігоненко, Лариса Олександрівна.
Управління грошовими потоками [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник ; Київський нац. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2005. - 256 с. : табл. - Бібліогр.: с. 252-254.

65.053
Л64
Литвин , Богдан Миронович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин , М. В. Стельмах ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с. 332-335.

65.053
Ш49
Шеремет, Олег Олексійович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О.О. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2005. - 198 с. + Додатки с. 180-191. - Бібліогр.: с. 192-193.


Ващенко, І.
Рух грошових потоків у державі як об"єкт моніторингу, аналізу та контролю. [Текст] / І. Ващенко // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 148-155.

Котляр, М. Л.
Аналіз фінансового стану підприємства [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2004. - №5. - С. 99-104.

Котляр, М. Л.
Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів [Текст] / М.Л. Котляр // Фінанси України. - 2005. - №1. - С. 113-117.

Прогнозування еконоиічних і фінансових процесів на основі нейронечітких технологій [Текст] // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 79-93.

Падерін, І. Д.
Методи прогнозування діяльності промислових підприємств в умовах перехідної економіки [Текст] / І.Д. Падерін // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - №7. - С. 6-9.

Жук, І. М.
Методичні питання аналізу фінансового стану підприємств на регіональному рівні [Текст] / І.М. Жук, В.С. Михайлов, Я.В. Поплюйко // Статистика України. - 2006. - №2. - С. 4-11.

Боголіб, Т. М.
Система і методи фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності ВНЗ [Текст] / Т.М. Боголіб // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 50-62.

Макаренко, І. О.
Метод інженерного прогнозування фінансових потоків підприємства в ринкових умовах [Текст] / І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. - С. 184-188.

Парсяк, В. Н.
Прогнозування розвитку підприємства в умовах економіки інноваційного типу [Текст] / В.Н. Парсяк // Проблеми науки. - 2007. - № 2. - С. 43-45.

Яценко, В.
Методи прогнозування виробничих витрат [Текст] / В. Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 30-35. - Бібліогр.: 5 назв.

Соловйова , Н. І.
Концептуальна модель системи фінансового прогнозування в агропідприємствах [Текст] / Н. І. Соловйова // Економіка АПК. - 2008. - № 1. - С. 64-71. - Бібліогр. у прим.

Передерій , Л. В.
Конфігурація, аналіз і організація товарно-грошових потоків у виробництві [Текст] / Л.В. Передерій // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 51-58. - Бібліогр.: 9 назв.