Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=461

Допоможіть знайти літературу по темі курсової роботи:Заробітна плата, її форми і функції

Тетяна
2009-03-16
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР
Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.24
Г13
Гадзевич, О. І.
Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. - К. : Кондор, 2008. - 402 с.

65.9(4УКР)24
Г85
Грішнова, Олена Антонівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О.А.Грішнова. - К. : Знання, 2004. - 536 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Ніна Ігорівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. - К. : Кондор, 2006. - 432 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 425-426.

65.9(4УКР)24
Л 84
Лукашевич, Віталій Матвійович.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Лукашевич. - 3-є вид., стер. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 248 с. : іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 246.

65.9(4УКР)24
М 36
Махсма, Марія Борисівна.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Б.Махсма ; Європ. ун-т. - 2-е вид. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 188 с. - Бібліогр. в кінці глав.

67.9(4УКР)305
Н 34
Наумович, Вадим Русланович.
Все про заробітну плату [Текст] / В.Р. Наумович. - К. : Факт, 2002. - 52 с.
Валецька, Оксана Валеріївна.
Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах [Текст] / О.В. Валецька // Держава і право. - 2007. - Вип. 35. - С. 417-423. - Біюліогр.: 27 назв.

Пищуліна, Ольга Миколаївна.
Нова ідеологія реформування заробітної плати : потреба та перспективи [Текст] / О.М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 1. - С. 133-140.

Ревенко, А. П.
Оплата праці у структурі виробництва [Текст] / А. П. Ревенко // Економічна теорія. - 2007. - № 2. - С. 70 - 80.

Корчинський, В. Є.
Дослідження залежності між рівнем середньої заробітної плати у регіонах України та фінансовими ресурсами місцевих бюджетів. / В. Є. Корчинський, С. Ю. Колодій // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 177- 185 : табл. - Бібліогр.: 10 назв.

Гамова, О. В.
Проблеми формування теоретичного підгрунтя управління фондом заробітної плати на підприємстві / О. В. Гамова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 3. - С. 50 - 57.

Ревенко, А.
Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 7-14.

Холод, Н.
Світовий досвід застосування мінімальної заробітної плати для регулювання доходів населення [Текст] / Н. Холод // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 7. - С. 46-51.

Лебєдева, С.
Регулирование зароботной платы и обеспечение устойчивого экономического развития: методологические подходы [Текст] / С. Лебєдева // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 8. - С. 12-22. - Бібліогр. в примітках.