Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=464

Будь ласка,порекомендуйте літературу по темі:"Сучасний стан і проблеми розвитку Подільського економічного району"

Сандра
2009-03-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:
Ознайомтесь з наступними джерелами:
65.049(4УКР)6
С76
Стадницький, Ю.
Розміщення продуктивних сил [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Стадницький , А. Г. Загородній. – К. : Знання, 2008. – 352 с. : рис., табл.

65.049(4УКР)6
Р64
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / В.В. Ковалевський [та ін.]; за ред. В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов. - 8-е вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 352 с. : табл.

65.049(4УКР)6
З-12
Заблоцький, Б.
Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Б.Ф. Заблоцький. – К. : Академвидав, 2002. – 368 с.

65.9(4УКР)28
Д 69
Природні ресурси: еколого-економічна оцінка [Текст]. – 2004. – 291 с.

65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Н.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. – К. : Кондор, 2004. – 432 с. : іл, табл.

65.9(4УКР)27
Л 55
Лібанова, Е.
Ринок праці та соціальний захист [Текст] : навч. посіб. із соціальної політики / Е. Лібанова, О. Палій. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. – 496 с. : табл.

65.9(4УКР)32
М59
Микула, О.
Кадастр природних ресурсів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Я.Микула , М.Г.Ступень, В.Ю.Пересоляк. – Львів : Новий Світ - 2000, 2006. – 192 с. : табл.

65.9(4УКР)24
О-75
Осовська, Г.
Управління трудовими ресурсами [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 224 с.