Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-17
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=469

Допоможіть будь-ласка відшукати літературу до магістерської роботи на тему: "Шляхи удосконалення побудови фінансової звітності як ефективного інструменту для прийняття управлінських рішень"

Яцко Максим
2009-03-18
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с. - ISBN 966-8074-47-5 : 12.42 грн., 12.42 грн.

Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко та ін. - Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с. + Додатки с. 482-493. - Бібліогр.: с. 494-495.

Костюченко, Валентина Миколаївна.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с.

Кучеренко, Тамара Євгенівна.
Звітність підприємств [Текст] : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко. - К. : Знання, 2008. - 496 с. : рис., табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 486-492.

Лень, В. С.
Звітність підприємства [Текст] : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко ; Чернігівський держ. технологічний ун-т. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 616 с. : табл. + Додатки.

Пушкар, Михайло Семенович.
Фінансовий облік [Текст] : підручник / М.С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2002. - 628 с.

Сахарцева, Ірина Іванівна.
Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України [Текст] : навч. посібник / І.І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2003. - 614 с.

Основи законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність [Текст] / Уклад. С.Г. Король, Т.І. Чубірко. - Ужгород : ІВА, 2003. - 312 с.

* * *

Онищенко, В. П.
Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності [Текст] / В.П. Онищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. - С. 189-195.

Нишенко, Людмила.
Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами [Текст] / Л. Нишенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 6-9.

Литвин, Надія.
Концептуальна основа фінансового обліку та звітності: чи потрібна вона в Україні [Текст] / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №9. - С. 10-14.

Уланчук, Володимир.
Формування звіту про фінансові результати суб'єктами малого підприємства [Текст] / Володимир Уланчук, Тамара Кучеренко, Олена Шайко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 21-26. - Бібліогр.: 4 назв.

Пархоменко, Валерій.
Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / Валерій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 1. - С. 3-20.

Онищенко, В.
Розподіл внутрішньогрупового прибутку при консолідації фінансових звітів [Текст] / В. Онищенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 22-29. - Бібліогр.: 13 назв.

Литвин, Надія.
Вплив змін валютних курсів на фінансову звітність: проблеми обліку та шляхи іх вирішення у міжнародній практиці [Текст] / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 42-47. - Бібліогр.: 7 назв.

Янчева, Ліана.
Фінансова звітність в інформаційній системі управління [Текст] / Л. Янчева, І. Чернікова, С. Лшенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 57-61. - Бібліогр.: 9 назв.

Голов, Сергій.
Міжнародні стандарти фінансової звітності: вдосконалення та застосування [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 11. - С. 33-58.

Кучеренко, Т.
Фінансова звітність як складова економічних наук [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 21-29. - Бібліогр. с. 29.

Мейш, Алла.
Зв'язок показників звітності про фінансові результати та рух грошових коштів [Текст] / А. Мейш // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 19-22.

Кучеренко, Т.
Принцип історичної "фактичної" собівартості у фінансовій звітності [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 10. - С. 14-18. - Бібліогр. с. 18.

Кузнецова, Світлана.
Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення [Текст] / СКузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 11. - С. 15-24. - Бібліогр. с. 24.

Костенко , О. М.
Внутрішньогосподарський контроль у системі управління прибутковістю підприємств [Текст] / О. М. Костенко // Економіка АПК. - 2008. - № 12. - С. 117-120.