Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=475

Підкажіть літератуду для курсової роботи на тему: Основы системно-ориентированной и экологической перспектив в социальной работе.
1. Основы системно-ориентированной социальной работы.
2. Основы экологической социальной работы.

Овчарова Інна Вікторівна
2009-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.27
І 73
Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації + CD : навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України, М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту ; авт.-упоряд. О. В. Безпалько [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєва. - К. : Фенікс, 2007. - 528 с. - Бібліогр. в кінці глав.

65.9(4УКР)27
М57
Мигович, Іван Іванович.
Теоретичні засади соціальної роботи : навч. посіб. / І.І.Мигович, В.Ф.Жмир. - Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2007. - 414 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав. - Бібліогр. у підрядк. прим.

60.55(4УКР)
П-58
Попович, Ганна Михайлівна.
Інституціалізація соціальної роботи в Україні : Монографія / Г.М. Попович. - Ужгород : "Гражда", 2003. - 184 с.

65.9(4УКР)27
С69
Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров`я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : зб. тез конф. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія" ; за заг. ред. Т. В. Семигіна. - К. : Сфера, 2007. - 252 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці ст.

65.9(4УКР)27
С69
Соціальна робота : Навч. посіб.: В 3-х ч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Школа соціальної роботи ім. В.І. Полтавця; За ред. Т. Семигіна, І. Грига. - К. : Києво-Могилянська академія. - 2004
Ч. 1 : Основи соціальної роботи. - 2004. - 178 с. - Бібліогр.: с. 173-174

65.27
С69
Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти : Збірник наук. праць / Упоряд. І.В. Козубовська, О.В. Співаковський. - Ужгород : Мистецька лінія ; Херсон, 2002. - 328 с

65.9(4УКР)27
У 67
Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій / М.Ф. Головатий, М.П. Лукашевич, Г.А. Дмитренко та ін; За заг. ред. М.Ф. Головатий. - К. : МАУП, 2004. - 368 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

65.27
Ш32
Шахрай В.М.
Технології соціальної роботи : навч. посіб. / В.М.Шахрай. - К : Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. - Бібліогр.: с. 458-461

Інтернет - ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3