Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-19
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=477

Конфлікт інтересів (економічний аспект)

Яцко Максим
2009-03-20
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

88.5
Д84
Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т, Ін-т соціальної реабілітації та розвитку дитини. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 456 с. : табл. - Бібліогр.: с. 442-447. - ISBN 966-364-024-3 (в опр.) : 42 р.

65.01
К 90
Кулішов, Володимир Васильович.
Основи економічної теорії [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Кулішов. - Львів : Магнолія плюс ; Львів : Видавець СПД ФО "В. М. Піча", 2005. - 516 с. + Додаток с. 512-514. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 506-511. - ISBN 966-8340-51-5 (в опр.) : 38.50 грн.

65.01
О-75
Основи економічної теорії [Текст] : посібник / В.О. Рибалкін, Т.І. Біленко, М.О. Хмелевский, А.Г. Прохоренко. - К. : Академія, 2003. - 352 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-580-129-5 : 16 р.

65.01
А 34
Ажнюк, Микола Олександрович.
Основи економічної теорії [Текст] : опорний конспект лекцій / М.О. Ажнюк; Ужгородський держ. ін-т інформатики, економіки і права. - Ужгород : [б. и.], 2002. - 172 с. - 4.20 р.

65.01
О-75
Основи економічної теорії [Текст] : підручник / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, Л.І.Вергун та ін. ; За ред. Ю.В.Ніколенко. - 3-є вид. - К. : ЦУЛ, 2003. - 540 с. - ISBN 966-690-032-9 : 25 р.

65.01
О75
Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / Л.П. Малик та ін.; За заг. ред. М.І. Пітюлич ; Міністерство освіти і науки України, УжНУ, Економічний ф- т, Кафедра економічної теорії. - 2-е вид., доп. і перероб. - Ужгород : Карпати, 2005. - 352 с. : мал. - ISBN 966-671-082-Х : 16 грн.

65.01
О 75
Основи економічної теорії [Текст] : підручник / Міністерство освіти і науки України ; За заг. ред. О.О. Мамалуй. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 480 с. - Бібліогр.: с. 467-469. - ISBN 966-667-102-6 (в опр.) : 39.50 грн

65.01
М86
Мочерний, Степан Васильович.
Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. - 2-е вид., доп. - К. : Академія, 2006. - 504 с. : іл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 488-489. - ISBN 966-580-192-9 (в опр.) : 29 грн.

Прокопчук, А. В. Міжнародні торговельно- економічні конфлікти: сутність, природа і класифікація / А. В. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 35- 47. - Бібліогр.: 23 назви.
Аннотация: у статті виявлено причини виникнення і розвитку міжнародних торговельно- економічних конфліктів, проведено їх аналіз, а також наведено їхню класифікацію тощо.

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3

посилання 4

посилання 5
посилання 6