Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=489

Будь ласка, допоможіть знайти інформацію, бажано в електроному варіанті, але також підходять будь які друковані видання, повязані з темою "Банківсько-фінансова система Євросоюзу"

Мамедова Ельміра Тельманівна
2009-03-24
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі літературу:

65.9(4УКР)26
Б77
Бойцун, Наталія Євгенівна.
Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. : табл. + Додатки: с. 300-311. - Бібліогр.: с.312-316 .

66.4(4)6
Є24
Європейський Союз [Текст] : словник-довідник / Ред. М. Марченко. - 3-є вид. оновлене. - К. : К.І.С., 2006. - 140 с.

65.5
М 58
Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях [Текст] : навч. посібник / За ред.: Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2003. - 294 с.

65.26
О 75
Оспіщев, Віктор Іванович.
Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк, В.В. Кривошей. - К. : Знання, 2006. - 336 с. + Додатки.

65.268
Ш 77
Шнирков, Олександр Іванович.
Європейський валютний союз [Текст] : навч. посібник / О.Шнирков, О.Кузнецов, С.Кульпінський ; Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. - 198 с.

66.4(4)6
Я 44
Як працює Європейський Союз [Текст] : довідник інституцій ЄС / Упоряд. Н. Мартиненко, Пер. з англ. Н. Мороз. - К. : Компанія Лік, 2006. - 52 с. : кол.іл.


Краснікова, Н. О.
Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС [Текст] / Н.О. Краснікова // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 130-139.

Дзяд, О. В.
Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС [Текст] / О.В. Дзяд // Фінанси України. - 2005. - №5. - С. 140-146.

Платіжні картки в ЄС [Текст] : общественно-политическая литература // Євробюлетень. - 2006. - №5. - С. 7.

Смовженко, Т. С.
Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти [Текст] / Т.С. Смовженко, О.О. Другов // Фінанси України. - 2007. - № 7. - С. 98-105. - Бібліогр.: 6 назв.

Буковськи, С.
Теорія сприятливих валютних зон на противагу гіпотезі однорідності критеріїв сприятливих валютних зон / С. Буковськи // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С.188- 203 : граф., табл. - Бібліогр.: 70 назв.

Працовнік, Тетяна Романівна.
Правовий аналіз компетенції Європейського Центрального Банку у сфері визначення та здійснення валютної політики ЄС [Текст] / Т. Р. Працовнік // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. - С. 775-780. - Бібліогр. в кінці ст.

Працовнік, Тетяна Романівна.
Правове регулювання реалізації спеціальних функцій Європейського Центрального Банку [Текст] / Т. Р. Працовнік // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - С. 449-456. - Бібліогр. в кінці ст.