Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=492

Допожіть, будь ласка, знайти літературу для теми:"Облік загально виробничих витрат". Дякую

Микола
2009-03-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
65.052(4УКР)
Г 75
Грабова, Ніна Микитівна. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / Н.М. Грабова; За ред. М.В. Кужельний. - 6-е вид. - К. : "А.С.К.", 2002. - 266 с. - (Економіка. Фінанси. Право.).

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с.

67.9(4УКР)302
О - 75
Основи законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність [Текст] : законы и законодательные акты / Уклад. С.Г. Король, Т.І. Чубірко. - Ужгород : ІВА, 2003. - 312 с.


65.052(4УКР)
С 22
Сахарцева, Ірина Іванівна. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України [Текст] : навч. посібник / І.І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2003. - 614 с.

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2003. - 736 с. -

65.052
О-64
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2002. - 592 с. + Додатки.

65.052
Б94
Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко та ін. - Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с. + Додатки с. 482-493. - Бібліогр.: с. 494-495.

65.052.9(4УКР)242
О-64
Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі [Текст] : навч. посіб. / В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, В.І. Бачинський, В.Л. Поліщук ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет водного господарства та природокористування. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с. : табл. + Додатки с. 156-478. - Бібліогр.: с. 152-155.65.052
Б93
Бутинець, Франц Францович. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. - 4-те вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 528 с. + Додатки.

65.052(4УКР)
А92
Атамас, Петро Йосипович.
Основи обліку в бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський університет економіки та права . - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 286 с. + Додаток с. 272-279. - Бібліогр.: с. 268-271.


65.052
Б94
Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с. : табл.

65.052
Г61
Голов, Сергій Федорович. Управлінський облік [Текст] : підручник / С.Ф. Голов. - К. : Лібра, 2003. - 704 с.

65.052
І 23
Івахненков, Сергій Володимирович. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : навч. посіб. / С.В. Івахненков. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 352 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 335-338.


65.052.9(4УКР)247
О-17
Облік у бюджетних організаціях [Текст] : навч. посіб. для дистанційного навчання / О.П. Гаценко, О.В. Стрибуль, Т.Г. Безуглова, Н.С. Усик; За наук. ред. Г.І. Купалова ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2006. - 260 с. : табл. - (Мережа дистанційного навчання). - Бібліогр.: с. 251-252.