Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Йога с-петербург, в россии и йога с-петербург exokogepu


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=493

Допоможіть в пошуках інформації на тему:"Узгодження методів амортизації в бухгалтерському обліку та за податковим законодавством на підприємстві: теоритична база та практична реалізація". Дякую

Коля
2009-03-23
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.052(4УКР)
Ш 26
Шарманська, В. М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку [Текст] : навчальний посібник / В.М. Шарманська; Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. - К. : Знання- Пресс, 2003. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-7767-75-2 : 13.35 р.

65.052(4УКР)
Г 75
Грабова, Ніна Микитівна. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посібник / Н.М. Грабова; За ред. М.В. Кужельний. - 6-е вид. - К. : "А.С.К.", 2002. - 266 с. - (Економіка. Фінанси. Право.).


65.052(4УКР)
Д19
Даньків, Йосип Якимович. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остапюк. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 206 с.


65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с.

67.9(4УКР)302
О - 75
Основи законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність [Текст] : законы и законодательные акты / Уклад. С.Г. Король, Т.І. Чубірко. - Ужгород : ІВА, 2003. - 312 c.


65.052(4УКР)
С 22
Сахарцева, Ірина Іванівна. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України [Текст] : навч. посібник / І.І. Сахарцева. - К. : Кондор, 2003. - 614 с.

65.052(4УКР)
А 92
Атамас, Петро Йосипович. Основи обліку в бюджетних організаціях [Текст] : навч. посібник / П.Й. Атамас; Дніпропетровський ун-т економіки та права ; Дніпропетровський університет економіки та права . - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 284 с.

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2003. - 736 с.

65.052
О-64
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2002. - 592 с. + Додатки.


65.052
Б94
Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко та ін. - Тернопіль : Астон, 2005. - 496 с. + Додатки с. 482-493. - Бібліогр.: с. 494-495.

65.052.9(4УКР)242
О-64
Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі [Текст] : навч. посіб. / В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, В.І. Бачинський, В.Л. Поліщук ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет водного господарства та природокористування. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с. : табл. + Додатки с. 156-478. - Бібліогр.: с. 152-155.

65.052
Б93
Бутинець, Франц Францович.
Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. - 4-те вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2006. - 528 с. + Додатки.

65.052(4УКР)
А92
Атамас, Петро Йосипович. Основи обліку в бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / П.Й. Атамас ; Дніпропетровський університет економіки та права . - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 286 с. + Додаток с. 272-279. - Бібліогр.: с. 268-271.


65.052
Б94
Бухгалтерський управлінський облік [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинець. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир : Рута, 2005. - 480 с. : табл.