Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-24
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=496

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу (було б дуже добре мати таку в електронному вигляді) щодо написання роботи на тему "Огляд макроекономічної ситуації у Швеції". Дякую.

Свердлова Марія Степанівна
2009-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі:65.049(0)
Б40
Безуглий, Віталій Вікторович.
Економічна і соціальна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В.В. Безуглий. - К. : Академія, 2005. - 704 с. - (Альма-матер).

65.5
Е 45
Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козак, В.В.Ковалевський, К.І. Ржепішевський. - К. : ЦУЛ, 2003. - 352 с.

65.5
Е45
Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / за ред.: Ю. Г. Козак. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 544 с. : табл. - Бібліогр.: с. 504-505.

65.5
Е 45
Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Голіков [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 464 с. : табл. - Бібліогр.: с. 462-463.


посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4