Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=502

Прошу допомоги у підборі джерел для курсової роботи - "Особливості психологічної адаптації в студентському подружжі". Дякую!

Дем'янчук Ірина Борисівна
2009-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути:

88.5
Б 81
Бондарчук, Олена Іванівна.
Психологія сім'ї [Текст] : курс лекцій / О.І. Бондарчук; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2001. - 96 с. : іл + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

88.5
В72
Волянська, Олена Володимирівна.
Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волянська, А. М. Ніколаєвська. - К. : Знання, 2008. - 280 с. : табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с.262-275 .

88.5
Д 42
Джонсон, Девід.
Соціальна психологія [Текст] : тренінг міжособистісного спілкування / Д.В. Джонсон; Перекл. з англ. В. Хомик. - К. : Академія, 2003. - 288 с. : іл.

88.5
О- 63
Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна.
Соціальна психологія [Текст] : посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 448 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 426-431.

88.5
П 86
Психологія сім'ї [Текст] : навч. посіб. / В. М. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2008. - 240 с. - Бібліогр. наприкінці розд.

88.5
Т 80
Трухін, Ігор Олексійович.
Соціальна психологія спілкування [Текст] : навч. посіб. / І.О. Трухін ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 336 с. + Додатки с. 317-329. - Бібліогр.: с. 330-333.

88.5
Ф55
Філоненко, Мирослава Мирославівна.
Психологія спілкування [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Філоненко ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. - Бібліогр.: с.188-191 .

88.5
Ш 33
Швачко, Олена Валентинівна.
Соціальна психологія [Текст] : навч. посібник для студентів непсихологічних спеціальностей вищих навч.закладів / О.В. Швачко. - К. : Вища школа, 2002. - 111 с.

88.5
Я60
Янг, Ед.
10 заповідей подружжя [Текст] / Е.Янг. - Львів : Свічадо, 2007. - 220 с. - (Любов. Подружжя. Сім'я). - Бібліогр.: с. 219.
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4