Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=503

Допоможіть підібрати літературу по "Педагогічній творчості"

Ридер Андрій
2009-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути наступну літературу:


74.00
В55
Вишневський , Омелян Іванович.
Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вишневський . - Вид. 3-є, доопрац. і допов. - К. : Знання, 2008. - 568 с. : іл. - Бібліогр.: с. 560-566.

88.4
Л 72
Лозниця, Віктор Стефанович.
Психологія і педагогіка: основні положення [Текст] : навч. посібник / В.С. Лозниця. - К. : ЕксОб, 2003. - 304 с.

74.00
М13
Мазоха, Дмитро Степанович.
Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Д.С.Мазоха, Н.І.Опанасенко ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 232 с. - Алф. покаж.: с.218-229 . -Бібліогр.: с. 230-231.

74.00
М 17
Максимюк, Світлана Петрівна.
Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С.П. Максимюк ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2005. - 672 с. + Додатки с. 643-660. - Бібліогр.: с. 661-666.

74.00
М 29
Мартиненко, Світлана Миколаївна.
Загальна педагогіка [Текст] : навч. посібник / С.М. Мартиненко; Л.Л.Хоружа ; Міжрегіон. академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2002. - 176 с. : іл.

74
Н 30
Народна педагогіка [Текст] : світовий досвід / Уклад. А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 134 с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

74.2
О-72
Освітні технології [Текст] : навч.-методич. посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхота. - К. : "А.С.К.", 2002. - 255 с.

74.00
П32
Підласий, Іван.
Практична педагогіка або Три технології [Текст] : інтерактивний підруч. для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2006. - 616 с. : мал., табл.

74.00
Ф66
Фіцула, Михайло Миколайович.
Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / М.М. Фіцула. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Академвидав, 2006. - 560 с. - (Альма-матер). - Бібліогр. в кінці розд.Буряк, В.
Формування методологічної культури вчителя [Текст] / В. Буряк // Рідна школа. - 2005. - №2. - С. 3-7.

Андрущенко, В.
Формування особистості вчителя в сучасних умовах [Текст] : научное издание / В. Андрущенко, І. Табачек // Політичний менеджмент. - 2005. - №1. - С. 58-69.

Саєнко, Тетяна.
Формування творчої активності майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки [Текст] / Т. Саєнко // Рідна школа. - 2006. - №12. - С. 5-8.

Куцевол, О.
Портрет творчого вчителя літератури [Текст] / О. Куцевол // Дивослово. - 2007. - № 1. - С. 24-29. - Бібліографія: 11 назв.

Сипченко, В.
Роль педагогічних дисциплін у формуванні професіоналізму майбутнього вчителя [Текст] / В. Сипченко // Рідна школа. - 2007. - № 3. - С. 48-49. - Бібліогр.: 5 назв.

Ісаєва, Ганна.
Стаття вчителя - вищий рівень творчості [Текст] / Г. Ісаєва // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 9. - С. 16-17.

Саєнко, Т.
Формування творчої активності майбутнього вчителя [Текст] / Т. Саєнко // Рідна школа. - 2007. - № 9. - С. 28-31. - Бібліогр.:5 назв.

Шапран, О.
Сучасні підходи до проблеми інноваційної підготовки майбутнього вчителя [Текст] / О. Шапран // Рідна школа. - 2007. - № 9. - С. 31-33. - Бібліогр.: 15 назв.

Манько, Л.
Моніторинг якості освіти - засіб програмування і планування діяльності вчителя [Текст] / Л. Манько // Рідна школа. - 2007. - № 10. - С. 40-41.

Кушнір , Василь.
Духовність в особистості вчителя / Василь Кушнір // Соціальна психологія. - 2007. - № 4. - С. 124-141. - Бібліогр. :24 назв.

Білоус, П.
Творчому вчителю і допитливому учню. [Текст] / П. Білоус // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 3. - С. 54-57.

Овсейчук, В. А.
Допомогти розкритися, збутися, знайти себе: Опис та презентація досвіду вчителя [Текст] / В.А. Овсейчук // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №4. - С. 2-7.

Нурєєва, О. С.
Типи вчителів [Текст] / О.С. Нурєєва, О.В. Скворчевська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - №11. - С. 9-11.

Богуславський С.Р.
Хай живе молодий учитель!Десять порад молодому вчителю [Текст] / Богуславський С.Р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 1 . - С. 30-31.

Мицканюк, Г.
Чого прагне український учитель? [Текст] / Г. Мицканюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 3. - С. 83-84

Брюханова, А.
Підготовка вчителя до навчального року [Текст] / А. Брюханова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 9. - С. 85-87 : фото.

Шейніна, О.
Ідеальний учитель [Текст] / О. Шейніна, Є. Смотрицький // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 10. - С. 8-11.

Химера, Наталія.
Творча лабороторія вчителя й учня / Наталія Химера // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2008. - № 11-12. - С. 8-10. - Бібліогр. в кінці ст.

Несіна, Л.
Школа - радість для учнів, творчість для вчителів, спокій для батьків [Текст] / Л. Несіна // Рідна школа. - 2009. - № 2-3. - С. 60.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4