Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=505

будь ласка, доповідь на тему Норма резервування та її використання в різних країнах світу

Тетяна
2009-03-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі:

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківська справа [Текст] : навч. посібник / Тернопільська академія народного господарства ; За ред. Р.І. Тиркала. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 317 с. - (Банки і біржі).

65.26
В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни [Текст] : навч. словник-довідник / Л.А. Віднійчук-Вірван. - 2-е вид., виправлене і доп. - Львів : Магнолія плюс, 2005. - 312 с. - (Міжнародний бізнес) (Вища освіта в Україні).

65.9(4УКР)26
В 61
Вовчак, Ольга Дмитрівна.
Банківська справа [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 560 с. : табл., іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці тем.

65.26
Є30
Єгоричева, Світлана Борисівна.
Організація діяльності банків у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / С.Б.Єгоричева. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. : мал. - Бібліогр.: с. 205-207.

65.9(4УКР)26
К 56
Ковбасюк, Марко Романович.
Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств [Текст] : навч. посібник / М.Р. Ковбасюк. - К. : Скарби, 2001. - 336 с. - (Природа економіки).

65.9(4)26
К78
Кравець, Віктор Михайлович.
Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність [Текст] : научное издание / В.М. Кравець, О.В. Кравець. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 472 с. - Бібліогр.: с. 467-468.

65.9(4УКР)26
О 75
Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 410 с. + Додатки с. 347-409.

65.26
П31
Петрук, Олександр Михайлович.
Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О.М.Петрук. - К. : Кондор, 2004. - 464 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

65.26
Х 82
Хорошковський, Валерій Іванович.
Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку [Текст] : научное издание / В. І. Хорошковський; Українське т-во "Інтелект нації". - К. : Інтелект, 1999. - 196 с. + Додатки (с. 177-193).

65.26
Щ74
Щибиволок, Зіновій Іванович.
Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / З.І. Щибиволок. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання, 2007. - 312 с. : табл. + Додатки с. 216-311. - Бібліогр.: с. 213-215.
Козюк, В. В.
Політика Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку: порівняння з позиції сучасної монетарної теорії та проблем глобалізації [Текст] / В. В. Козюк // Економічна теорія. - 2007. - № 1. - С. 65 - 75.

Грудзевич , Я. В.
З досвіду центральних банків розвинених країн у регулюванні грошово-кредитної сфери [Текст] / Я.В. Грудзевич , З.М. Заставна // Регіональна економіка. - 2007. - № 1. - С. 269-273. - Бібліогр.: 8 назв.

Козюк, В.В.
Валютні резерви в глобальних умовах [Текст] / В.В. Козюк // Фінанси України. - 2007 . - № 2 . - С. . 127 - 137

Валютні резерви вибраних країн ($ млрд) [Текст] : // Журнал європейської економіки. - 2007. - Т. 6 (№ 1). - С. 107 - 108.

Мельник, П. В.
Міжнародні резерви України: обсяги і структура [Текст] / П.В. Мельник, О.І. Береславська // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 12. - С. 108- 116. - Бібліогр.: 18 назв.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5