Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-28
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=510

Інноваційні центри,їх цілі і завдання діяльності

Майя
2009-03-30
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
Зверніть увагу!

65.29
К78
Краснокутська, Ніна Василівна.
Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н.В.Краснокутська ; М-во освіти і науки України. Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 504 с. : табл. - Алф. покаж.: с.481-494 . -Бібліогр.: с. 495-502.
65.29
В 19
Василенко, Валентин Олександрович.
Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. - 3-є вид., виправ. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 440 с. + Додатки с. 422-439. - Бібліогр.: с. 418-421.