Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=516

Добрий день! Підскажіть будь-ласка,які видання по питанням народознавства та етнографії вийшли останнім часом в Україні?

Оксана
2009-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Відповідь:Пропонуємо ознайомитись з деякими виданнями, які є у нашому фонді:
66.5(4УКР)
Е 88
Етнонаціональна структура українського суспільства [Текст] : довідник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко та ін ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Факультет соціології та психології. - К. : Наук. думка, 2004. - 344 с.

63.5(4УКР)
У45
Українське народознавство [Текст] : навч. посіб. / Г.Й. Горинь та ін.; За ред. С.П. Павлюк. - 3-є вид., випр. - К. : Знання, 2006. - 568 с.

63.5(4УКР)
Е88
Етнографія України [Текст] : навч. посіб. / За ред. С.А. Макарчук. - 2-е вид.,перероб. та доп. - Львів : Світ, 2004. - 520 с.

63.5(4УКР)
У-45
Українці: Свята. Традиції. Звичаї [Текст] : научно-популярная литература / Уклад. І. Коверець. - Донецьк : Альфа-Прес, 2004. - 304 с.

63.5(4УКР)
С46
Скуратівський, В.
Український рік [Текст] : розповіді / Василь Скуратівський; Ілюстрації Є. Попова. - К. : Веселка, 1996. - 238 с. : іл.

63.5(4УКР)
К 93
Курочкін, О.
Українські новорічні обряди: "Коза" і "Маланка" [Текст] = Ukrainian new year rites: "A Goat" "Malanka" : (з історії народних масок) : монографія / О.В. Курочкін. - Опішне : Укр. Народознавство, 1995. - 392 с. : іл.

63.5(4УКР)
М 16
Маковій, Г.
Очі згори [Текст] : народознавчі новели / Г.П. Маковій. - К. : Генеза, 1996. - 496 с.

63.5(4УКР)
С 46
Скуратівський, В.
Український народний календар [Текст] : научно-популярная литература / В.Т. Скуратівський. - К. : Техніка, 2003. - 384 с.

63.5(4УКР)
Ц 61
Цимбалюк, В.
Колиска українського народу [Текст] : рекомендовано Мин.образования / В.І. Цимбалюк, Ю.І. Пасічник. - К : Видавець Ешке О.М., 2000. - 232 с.

63.5(4УКР)
К 71
Косміна, О.
Традиційне вбрання українців [Текст] / Оксана Юліївна Косміна. - К. : Балтія-Друк, 2008 -

63.5(4УКР)
Д 18
Данилюк, А.
Давня архітектура українського села [Текст] : етногр. нарис / А. Г. Данилюк. - К. : Техніка, 2008. - 256 с. : іл. - (Народні джерела).

63.3(0)
Я 64
Янович, В.
Спадщина тисячоліть [Текст] / В. С. Янович ; пер. з рос. Ю. Стадніченко. - К. : Книга, 2008. - 448 с. : іл.

63.3(4УКР)622
С 77
Стасюк, О.
Геноцид українців: деформація народної культури [Текст] / О. Стасюк ; Міжнародний благодійний фонд "Україна 3000". - К. : Стилос, 2008. - 224 с.

63.5(4УКР)
К64
Кондратович, О.
Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... [Текст] / О. П. Кондратович. - Луцьк : ВАТ "Волинська обласна друкарня", 2007. - 240 с. : іл, ноти.

63.5(4УКР)
Ш67
Шкода, М. Н.
Традиції і свята українського народу [Текст] / М. Н. Шкода. - Донецьк : БАО, 2007. - 384 с. : іл. - ISBN 978-966-338-601-0 (в опр.) : 5.50 грн.

63.2(4УКР)
Ч46
Черепанова, С.
Філософія родознавства [Текст] / С. О. Черепанова. - К. : Знання, 2007. - 464 с.