Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=518

Де можна знайти:"Зарубіжний досвід застосування контролінгу в управлінні підприємством"

Науменко Н.В.
2009-04-01
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29
Ц58
Цигилик, І. І.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. у схемах і таблицях / І.І.Цигилик ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 76 с. : табл. - Бібліогр.: с. 73-74.

65.29
П16
Панков, Віктор Андрійович.
Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємста [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А.Панков, С.Я.Єлецьких, Н.М.Михайличенко ; Міністерство освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 112 с. : іл. - Бібліогр.: с. 105-109.

65.29
П60
Портна, Оксана Валентинівна.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / О.В. Портна. - Львів : Магнолія-2006, 2007. - 192 с. : табл. + Додатки с. 184-189. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 181-183.

65.29
К65
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ вищ. навч. закл. "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с. : табл. - Предм. покажч.: с.252-253 . - Бібліогр.: с. 254-256.

65.9(4УКР)29
Д13
Давидович, Ігор Євгенович.
Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович ; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 550 с.

Килимнюк, В. Еволюція контролінгу. Його місце та роль в економіці підприємства [Текст] / В. Килимнюк // Економіст. - 2004. - №1. - С. 47-49.
Басюк, Т. П. Система моніторингу як складова інвестиційного контролінгу [Текст] / Т.П. Басюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - №2. - С. 7-12.
Мельник, Т. М. Вдосконалення фінансового менеджменту підприємства на основі впровадження системи контролінгу [Текст] / Т.М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №3. - С. 170-179.

Деменіна, О. М. Передумови становлення механізму оперативного контролінгу на промислових підприємствах [Текст] / О.М. Деменіна, Л.К. Яцишина // Легка промисловість. - 2004. - №3. - С. 48-49.

Кушнір, І. М. Сутність і необхідність запровадження контролінгу в банківській системі (на прикладі ЗАТ "ПУМБ") [Текст] : общественно-политическая литература / І.М. Кушнір, Т.А. Адноралова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №8. - С. 143-149.

Вістяка, Т. Фінансовий контролінг в системі управління підприємством [Текст] : общественно-политическая литература / Т. Вістяка // Вісник. - 2005. - Вип.№1(2). - С. 68-72.

Стефанюк, І. Б. Викортстання контролінгу в національній системі фінансового контролю [Текст] : общественно-политическая литература / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2005. - №10. - С. 142-150.

Морозов, Д. М. Сучасна концепція контролінгу в контексті корегування фінансових планів [Текст] : общественно-политическая литература / Д.М. Морозов // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №11. - С. 136-148.

Стефанюк, І. Б. Теоретико-методологічні засади застосування контролінгу в системі державного регулювання економіки [Текст] : общественно-политическая литература / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. - 2006. - №5. - С. 149-156.

Ареф"єва, О. В. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів [Текст] : общественно-политическая литература / О.В. Ареф"єва, Л.Л. Дякон // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №8. - С. 165171.

Аксентюк, М. М. Роль контроллера в управлінській діяльності [Текст] : общественно-политическая литература / М.М. Аксентюк // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №9. - С. 187-191.

Хайлук, С. О. Практичні аспекти застосування контролінгу в системі управління фінансами молокопродуктового холдингу [Текст] / С. О. Хайлук // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 3. - С. 144 - 154 : табл., рис. - Бібліогр.: с. 154 ( 11 назв).


Галунько В. Адміністративний контролінг як спосіб охорони суб"єктів права власності [Текст] / Галунько В. // Персонал. - 2007. - № 5. - С. 80- 82. - Бібліогр.: 6 назв

Стефаненко , М. М. Система збалансованих показників як основа прийняття контролінгових рішень [Текст] / М. М. Стефаненко // Фінанси України. - 2007 . - № 3 . - С. . 112 - 117

Стефаненко , М. М. Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств [Текст] / М. М. Стефаненко // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 144 - 151

Терещенко , О. О. Трансферне ціноутворення як інструмент контролінгу [Текст] / О. О. Терещенко , О. О. Волошанюк // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 127 - 135

Максімова, Валентина Федорівна. Інноваційні процеси в управлінні промисловим підприємством [Текст] / В.Ф. Максімова // Проблеми науки. - 2007. - № 9. - С. 32-37. - Библиогр.: с. 37 (12 назв.)

Маргасова, В. Г. Організаційно- інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 2. - С. 167- 175 : табл., рис. - Бібліогр.: 11 назв