Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=529

правові та економічні передумови іпотеки в Україні

2009-04-03
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Україна. Закони. Закон України «Про іпотеку» / Верхов. Рада України.-Офіц. вид.-К.: Парлам. вид-во, 2003.-36.

Україна. Закони. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (За станом на 19 лип. 2006 р.) : Офіц. вид. / Верхов. Рада України.-К.: Парлам. вид-во, 2006.-40.

Україна. Закони. Закон України «Про іпотечні облігації» : За станом на 11 квіт. 2006 р.: Офіц. вид. / Верхов. Рада України.-К.: Парлам. вид-во, 2006.-30.

Башлай С. Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні: [Визначено проблеми, окреслено перспективи становлення та визначено роль відповідних учасників іпотечних кредитних відносин в Україні] // Регіон. економіка. - 2006. - № 1. - С.109-116.

Бережна І. Іпотека як зона підвищеної уваги для системи нотаріату: [Про іпотеку як вид забезпечення виконання зобов’язань. Нотаріальне посвідчення договорів іпотеки: проблеми та методи їх вирішення] // Юридичний журнал. - 2007. - № 2. - С.22-24.

Бережна І. Правові аспекти іпотечного договору та статусу його сторін: [Питання статусу сторін договору іпотеки, їх взаємних прав та обов’язків] // Юрид. журн. - 2007. - № 7-8. - С.70-71.

Білоник О.І. Основні тенденції функціонування системи іпотечного ринку кредитування: [Розглядаються актуальні проблеми іпотечного кредитування. Основні переваги і недоліки іпотечного кредитування] // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 1. - С.300-303.

Блащук Ю. "Нужно привыкать к повышению кредитных ставок": [Про фінансовий ринок України та про те, як відобразилась на ньому американська іпотечна криза - у розмові з головою правління Міжнародного іпотечного банку] /Беседовал А. Дубинский. // Экономические известия. - 2007. - 10 сент. (№ 154). - С.6.

Брикимова М. Багатостраждальна іпотека: Ринок спантеличений...відсутністю закону: [Стратегія розвитку іпотечного ринку в Україні] // День. - 2005. - 29 листоп. (№ 220). - С.5.

Бублик Є. Моделі іпотечного кредитування: зарубіжна та вітчизняна практика: [Про шлях становлення вітчизняного іпотечного кредитування шляхом вивчення та аналізу іноземної практики створення та розвитку такого ринку] // Банк. справа. - 2006. - № 5-6. - С.57-65.

Буряк С. "Іпотека - це актуально": [Недавно прийнято Закон України "Про іпотеку", як застосовувати законодавчий акт на практиці] // Діловий вісник. - 2004. - № 1. - С.22- 23.

Ведерникова І. Іпотека: робимо ставки, панове!: [Дослідження стану ринку та діяльності операторів ринку іпотечного кредитування] // Дзеркало тижня. - 2005. - 24 верес. (№ 37). - С.10.


Гарипова З. Рынок жилищной ипотеки: развитие специальных кредитных институтов: [Процес становлення системи іпотечного кредитування в Росії - це в більшому наслідку відсутність системного інституційного підходу в розробці кредитної політики на ринку житла] // Банк. дело. - 2004. - №1. - С.20 - 23.

Гречана А. А. Іпотечне кредитування у фінансовому забезпеченні будівництва житла: [Американська, німецька та українська модель іпотечного кредитування] // Фінанси України. - 2001. - № 7. - С.22 -25.


Гринько Д. Неустройка: Ужесточение конкуренции среди банков на рынке ипотеки так и не сделало кредиты на жилье более доступными для населения: [Дослідження динаміки еволюціонування іпотечного кредитування. Оцінка його сучасного стану] // Бизнес. - 2007. - 7 мая (№ 18-19). - С.56-58.

Гриньков Д. Ипотечение: ГИУ собирается вынудить большинство крупных банков кредитовать ипотеку только в гривне. Кредиты на покупку недвижимости могут резко вырасти в цене: [Дослідження причин за яких висуваються вимоги банкам реалізовувати іпотечне кредитування у національній валюті. Перспективи продовження кредитної політики банків у валютному режимі] // Бизнес. - 2007. - 23 июля (№ 30). - С.26-27.

Гриньков Д. Надомная работа: Рынок ипотеки по итогам 2007 г. вырастет вдвое, по сравнению с прошлым годом, и составит 54 млрд. грн.: [Дослідження динаміки розвитку ринку іпотеки, іпотечного кредитування. Знайомство з алгоритмом купівлі нерухомості за допомогою кредитів] // Бизнес. - 2007. - 10 дек. (№ 50). - С.60-62.

Гриньков Д. Продешевили: Кардинальные перемены на рынке ипотеки, обещанные премьером и Президентом, могут обернуться кризисом, аналогичным американскому: [Аналітичне дослідження нового напрямку програми уряду з подолання проблем з житлом. Знайомство з досвідом реалізації подібної програми у США та її наслідки. Прогнозування перспектив для України] // Бизнес. - 2008. - 4 февр. (№ 5). - С.52-53.

Гусейнов Я. О шероховатостях ипотечных законов: Некоторые противоречивые аспекты регулирования ипотеки в законодательном поле Украины // Юрид. практика. - 2004. - 6 апр., № 14. - С.15.

Дмитренко В.Ю. Аналіз правової природи іпотеки: [Аналізуються підходи до розуміння природи іпотеки] /В.Ю. Дмитренко, Р.О. Ємець. // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 11. - С.32-34.

Дмитренко В.Ю. Юридичні аспекти змісту та сутності поняття іпотеки // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 10. - С.23, 24.

Дмитренко В.Ю. Юридичні аспекти та сутність поняття іпотеки // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - №10. - С.23,24.

Доннік І.Г. Соціальна захищеність молоді в контексті іпотечного кредитування в Україні: [Досліджено розвиток іпотечного кредитування молодих сімей та його впровадження в банківську практику України] /І.Г. Доннік, Н.В. Черевик. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - № 1. - С.108-111.

Юргелевич С. Деякі порівняльні аспекти зарубіжного іпотечного законодавства та проекту Закону України "Про іпотеку // Укр. комерційне право. - 2002. - № 2. - С.39 - 48
.
Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування // Вісн. НБУ. - 2002. - № 1. - С.33 -

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5