Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
оригинальная организация праздников Дешево


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=535

Маркетинг послуг

2009-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)27
М26
Маркетинг соціальних послуг [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / , під. ред. В. Г. Воронкова ; Мін-во освіти і науки України. - К. : Професіонал, 2008. - 576 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-370-091-5 (в опр.) : 93.85 грн

65.050.2
К47
Кларк, Грег.
Маркетинг сервиса, приносящего прибыль [Текст] = Marketing a Service f profit : научное издание / Г. Кларк; Пер. с англ. И.И. Брудний. - К. : Знання, 2006. - 304 с. - (Европейский маркетинг). - Библиогр.: с. 289. -Предм. указ.: с. 290-302. - ISBN 966-346-182-9 (в пер.). - ISBN 0-7494-1919-9 (англ.) : 69.45 грн.
В сотрудничестве с журналом "Маркетинг".- На обл. загл. парал. рус., англ.- Парал. тит. лист англ.

65.9(4УКР)29
Ш66
Шканова, Олена Миколаївна.
Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. / О.М.Шканова. - К. : Кондор, 2003. - 304 с. + Додатки. - Алф. покаж.: с.291-297 . -Бібліогр.: с. 298-299. - ISBN 966-7982-23-8 (в опр.) : 22 грн.


Герасимова, Світлана. Послуга як об"єкт маркетингової діяльності підприємства [Текст] : общественно-политическая литература / С. Герасимова // Банківська справа. - 2005. - №4. - С. 53-59.

Білик, О. Маркетингова стратегія банку при впровадженні нових банківських послуг [Текст] / О. Білик // Регіональна економіка. - 2003. - №4. - С. 127-134.
Петруня, Ю. Є. Маркетинг на ринку освітніх послуг [Текст] / Ю.Є. Петруня // Маркетинг в Україні. - 2004. - №1. - С. 52-55.


Штейн, Ольга. Суть та особливості стратегії банку на ринку банківських послуг [Текст] / О. Штейн // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 44-47. - Бібліогр. в кінці ст.: с. 47 (8 назв)