Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=536

допоможіть,будь ласка,знайти матеріал для курсової роботи по темі:"Формування і використання природно-ресурсного та трудового потенціалу Кримського регіону"наперед вдячна

Габріела
2009-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


65.049(4УКР)6
Ч-49
Чернюк, Людмила Григорівна. Розміщення продуктивних сил України [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий. - К. : ЦУЛ, 2002. - 470 с. - ISBN 966-8253-04-3 : 25 грн

65.049(4УКР)6
Р 64
Розміщення продуктивних сил [Текст] : опорний конспект лекцій / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; уклад. Н. П. Ващенко [та ін.] ; за ред. Н. П. Ващенко. - К. : КНТЕУ, 2001. - 262 с. - 12.30 грн


65.049(4УКР)6
С 79
Стеченко, Дмитро Миколайович. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : навч. посібник / Д.М. Стеченко. - 2-е вид., виправ. і доп. - К. : Вікар, 2002. - 374 с. - ISBN 966-7131-22-Х : 29 грн


65.049(4УКР)6
З-12
Заблоцький, Богдан Федорович. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Б.Ф. Заблоцький. - К. : Академвидав, 2002. - 368 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-8226-01-1 : 15 грн

65.049(4УКР)6
Ж 85
Жук, Микола Васильович. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Текст] : підручник / М.В. Жук, В.П. Круль ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - К. : Кондор, 2004. - 296 с. - Бібліогр.: с. 290-293. - ISBN 966-8251-68-7 (в опр.) : 25 грн., 48 грн.)