Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Я тебе скажу, что самый лучший выбор среди бытовых товаров - tefal.


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=554

Добрий день!!!Підскажіть будь-ласка якусь лутературу по курсовій з фінансів на тему "Бюджетна політика України на сучасному етапі"!ДЯКУЮ!!!

Серий
2009-04-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
З 14
Загорський , Володимир Степанович.
Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-285.

65.9(4УКР)26
П 19
Пасічник, Юрій Васильович.
Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670.

65.26
С77
Старостенко, Ганна Григорівна.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с.

65.9(4УКР)26
А47
Алєксєєв, Ігор Валентинович.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 310-328.

65.26
С77
Старостенко, Ганна Григорівна.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г. Г.Старостенко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.


Геєць, В. Бюджетна політика в Україні: проблеми і перспективи [Текст] / В. Геєць // Дзеркало тижня. - 2004. - 7 лют. - С. 1; 8.

Базілінська, О. Деякі аспекти бюджетно-податкової політики в сучасних умовах [Текст] / О. Базілінська // Економіка України. - 2004. - №12. - С. 26-30.
Буковинський, Станіслав. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі [Текст] : общественно-политическая литература / С. Буковинський // Вісник Національного банку України. - 2006. - №6. - С. 14-21.

Плотніков, О. В. Вплив доходів бюджету на формування стабілізаційного фонду: світовий досвід [Текст] : общественно-политическая литература / О.В. Плотніков, І.В. Іголкін // Фінанси України. - 2006. - №7. - С. 3-11.

Жибер, Т. В. Бюджетна політика України [Текст] : общественно-политическая литература / Т.В. Жибер // Фінанси України. - 2005. - №8. - С. 7-11.
Азаров, М. Я. Формування бюджетної політики економічного зростання [Текст] : общественно-политическая литература / М.Я. Азаров // Фінанси України. - 2006. - № 9. - С. 3-9.

Лютий, І. О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України [Текст] : общественно-политическая литература / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 3-12.

Сивульський, М. І. Основні пріоритети бюджетного процесу [Текст] : общественно-политическая литература / М.І. Сивульський // Фінанси України. - 2006. - №10. - С. 13-17.

Кириленко, О.П. Удосконалення практики розроблення бюджетних революцій [Текст] / О.П. Кириленко // Фінанси України. - 2007 . - № 2 . - С. . 3 - 12

Супіханов, Б. К. Бюджетна підтримка сільського господарства [Текст] / Б.К. Супіханов // Економіка АПК. - 2007. - № 2. - С. 61-66. - Бібліогр. в прим.

Міщенко , В. І. Вплив чинників бюджентно - боргової політики на дію трансмісійного механізму в Україні [Текст] / В. І. Міщенко , Р. С. Лисенко // Фінанси України. - 2007 . - № 5 . - С. . 12 - 23
Рубрики: Бюджетно- боргова політика

Кудряшов, В. П. Засади бюджетної політики розвитку [Текст] / В.П. Кудряшов // Фінанси України. - 2007. - № 7. - С. 3-19. - Бібліогр.: 17 назв

Дем"янишин , В. Г. Концептуальні засади бюджетної доктрини України [Текст] / В.Г. Дем"янишин // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 133- 156. - Бібліогр.: 13 назв

Білань, Марія. Дослідження впливу зниження податкових ставок на бюджетні надходження за допомогою імітаційного моделювання [Текст] / М. Білань // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 48-51 : Граф.: 2. - Бібліогр. в кінці ст.: с. 51 ( 5 назв)

Бородіна, О. М. Коригування політики державної підтримки сільського господарства України [Текст] / О.М. Бородіна, О.М. Могильний // Економіка АПК. - 2007. - № 6. - С. 55-61. - Бібліогр. у прим.

Буковинський, С. А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні [Текст] / С.А. Буковинський // Фінанси України. - 2007. - №11. - С. 3-30

Затонацька, Т. Г. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків [Текст] / Т.Г. Затонацька, М.М. Лаврентьєв // Фінанси України. - 2007. - №11. - С. 31-42

Копилов, В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування [Текст] / В. Копилов // Економіка України. - 2008. - № 3. - С. 33-39

Дяченко, Я. Я. Пріоритетні напрями державного впливу на формування доходів бюджету [Текст] / Я. Я. Дяченко, Л. М. Колесник, А. М. Цугунян // Фінанси України. - 2008. - № 7. - С. 34-52