Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
лучшее предложение: дизайн интерьера коттеджа самые низкие цены


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-11
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=559

Допоможіть будь-ласка по курсовій з фінансів на тему "Склад та структура видатків державного бюджету України".ДЯКУЮ!!!

Славік
2009-04-12
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі:

65.9(4УКР)26
А47
Алєксєєв, Ігор Валентинович.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, А.М.Чушак-Голобородько ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 310-328.

65.9(4УКР)26
А64
Аналіз стану та перспектив розвитку міжбюджетних відносин Державного бюджету України і бюджету Автономної Республіки Крим [Текст] : общественно-политическая литература / Ред. Ю.Тищенко. - К. : [б. и.], 2003. - 40 с.

65.29
Б98
Бюджетирование: шаг за шагом [Текст] / Е.Ю. Добровольский, Б.М. Карабанов и др. - СПб. : Питер, 2006. - 448 с. : илл. - (Практика менеджмента).

65.9(4УКР)26
Б98
Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Федосов, В.М. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосов ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 868 с. : табл. - Бібліогр.: с.849-857 . -Предм.-імен. покаж.: с. 858-864.

65.9(4УКР)26
В 19
Василик, Остап Дмитрович.
Державні фінанси України [Текст] : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 608 с.

65.9(4УКР)26
З 14
Загорський , Володимир Степанович.
Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2008. - 288 с. - Бібліогр.: с. 272-285.

65.9(4УКР)26
З - 36
Засади формування бюджетної політики держави [Текст] / Нац.академія управління ; М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін,І.О.Плужников та ін.; За наук. ред. М.М.Єрмошенко. - К. : НАУ, 2003. - 284 с.

65.9(4УКР)26
П 19
Пасічник, Юрій Васильович.
Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 672 с. : іл, табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 661-670.

65.26
С77
Старостенко, Ганна Григорівна.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г. Г.Старостенко ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2006. - 224 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.

65.26
С77
Старостенко, Ганна Григорівна.
Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 240 с.


Чугунов, І. Я.
Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету [Текст] / І.Я. Чугунов, О.А. Самошкіна // Фінанси України. - 2004. - №9. - С. 37-44.

Полозенко, Д. В.
Фінансова політика у сфері видатків бюджету [Текст] / Д.В. Полозенко // Економіка АПК. - 2006. - №1. - С. 96-99.

Запатріна, І. В.
Стабілізаційний фонд і видатки розвитку [Текст] / І.В. Запатріна // Фінанси України. - 2006. - №6. - С. 3-20.

Телюк, Катерина.
Формування та місце видатків державного бюджету в управлінні державними фінансами [Текст] / К. Телюк // Регіональна економіка. - 2006. - №1. - С. 135-140.

Федчук, Світлана.
Публічні видатки та їх класифікація в сучасній державі [Текст] / С. Федчук // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 6. - С. 92-96. - Бібліогр.: 23 назв.

Павлюк , К. В.
Концептуальні підходи до аналізу державних видатків [Текст] / К. В. Павлюк , Т. В. Ахмед // Фінанси України. - 2007 . - № 8 . - С. . 73 - 90.

Затонацька, Т. Г.
Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків [Текст] / Т.Г. Затонацька, М.М. Лаврентьєв // Фінанси України. - 2007. - №11. - С. 31-42

Шевчук, Н. Ю.
Структура видатків місцевих бюджетів України та особливості їх побудови / Н. Ю. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 202 - 207. - Бібліогр. с. 207.

Монаєнко, Антон Олексійович.
Порівняльно-правовий аспект зарубіжного та вітчизняного досвіду розподілу видатків в державі [Текст] / А. О. Монаєнко // Наше право. - 2008. - № 3. - С. 88-93. - Бібліогр. в кінці ст.

Кириленко, О. П.
Бюджетні видатки на розвиток інфракструктури держави: теоретичне обгрунтування, вітчизняний досвід [Текст] / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк // Фінанси України. - 2008. - № 7. - С. 3-16.

Затонацька, Т. Г.
Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу [Текст] / Т. Г. Затонацька // Фінанси України. - 2008. - № 10. - С. 53-60. - Библиогр.: 8 назв

Монаєнко, Антон Олексійович.
Сутність та особливості правового регулювання видаткової частини державного бюджету [Текст] / А. О. Монаєнко // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - С. 423-430. - Бібліогр. в кінці ст.