Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=560

Зарубіжний досвід створення і розвитку спеціальних економічних зон

Юлія
2009-04-13
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Пропонуємо Вашій увазі:
65.5
С 34
Сіваченко, Ігор Юрійович.
Вільні економічні зони [Текст] : навч. посібник / І.Ю. Сіваченко; Одеський держ. економ. ун-т ; Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. досліджень. - К. : Дакор : Алерта, 2002. - 480 с.

65.9(4УКР)8
П 32
Пила, Василь Іванович.
Науково-методичні основи техніко-економічного обгрунтування створення вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку [Текст] : конспект лекцій / В.І. Пила; Київський держ. торговельно-економ. ун-т. - К. : [б. и.], 2000. - 35 с.

Костенко, Н. О. Спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку в інвестиційній діяльності України [Текст] / Н.О. Костенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - ¹1. - С. 3-5.

ЛУК"ЯНЧЕНКО, В. Розвиток підприємництва в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності. [Текст] / в. ЛУК"ЯНЧЕНКО // Економіка України. - 2003. - ¹1. - С. 32-35.

Барчан, Г. Мировой опыт создания и функционирования свободных экономических зон [Текст] / Г. Барчан // Персонал. - 2004. - ¹4. - С. 22-25.

Барчан, Г. Перспективы развития свободных экономических зон в Украине и необходимые для этого условия [Текст] / Г. Барчан // Персонал. - 2004. - ¹6. - С. 24-27.

Барчан, Г. Проблемы создания свободных экономических зон в Украине [Текст] / Г. Барчан // Персонал. - 2004. - ¹5. - С. 10-15.

Школа, І. Пільговий аспект інвестиційної привабливості українських вільних економічних зон [Текст] / І. Школа // Регіональна економіка. - 2004. - ¹2. - С. 62-71.


Літвінчук, І. А. Мета створення вільних економічних зон в Україні [Текст] / І.А. Літвінчук // Митна справа. - 2004. - ¹5. - С. 44-47.

Васенко, В. К. Агропромислові вільні економічні зони: стратегія розвитку в Україні [Текст] / В.К. Васенко // Економіка АПК. - 2004. - ¹10. - С. 154-158.

Барановський, М. Спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку: проблеми та пеоспективи становлення в Україні [Текст] / М. Барановський // Географія та основи економіки в школі. - 2004. - ¹6. - С. 20-23.

Васенко, В. Грошово-кредитне регулювання у вільній економічній зоні [Текст] : общественно-политическая литература / В. Васенко // Банківська справа. - 2005. - ¹2. - С. 71-75.

Ведькал, В. А. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон в Україні [Текст] : общественно-политическая литература / В.А. Ведькал, О.П. Гузенко, А.О. Чигрін // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - ¹9. - С. 3-6.

Гончарук, Т. Політика функціонування податкових пільг у вільних економічних зонах [Текст] : общественно-политическая литература / Т. Гончарук // Вісник. - 2005. - Вип.¹1(2). - С. 72-74.

Васенко, В. К. Механізм страхування у вільній економічній зоні [Текст] : общественно-политическая литература / В.К. Васенко // Фінанси України. - 2005. - ¹10. - С. 136-141.


Ткаченко, Віктор. Спеціальні (вільні) економічні зони : чи ефективний такий інструмент регіонального розвитку (на прикладі Одеської області) [Текст] : общественно-политическая литература / В. Ткаченко // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - ¹5-6. - С. 33-37.


Предборський, Валентин. Тіньова експлуатація "прикордонної" (рубіжної) економіки [Текст] : общественно-политическая литература / В. Предборський // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - ¹1. - С. 145-150.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7