Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=565

Допоможіть відповісти на такий пункт курсової: Наукові основи порядку складання та подання фінансової звітності.

Маша
2009-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!


65.052(4УКР)
П 91
Пушкар, Михайло Семенович.
Фінансовий облік [Текст] : підручник / М.С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2002. - 628 с. - ISBN 966-7952-07

65.052(4УКР)
Б 94
Бухгалтерський облік і фінансова звітність - обєкти фінансового контролю [Текст] : метод. посібник / І.Б. Стефанюк, С.М.Кіруца, М.В. Бариніна-Закірова та ін. - К. : Атіка ; К. : Ельга- Н, 2003. - 304 с. - ISBN 966-8074-47-5

65.052.9(4УКР)
К72
Костюченко, Валентина Миколаївна.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. М. Костюченко ; Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 528 с. : табл. - Бібліогр.: с. 445-461. - ISBN 978-966-364-592-6 (в опр.)


65.052.9(4УКР)242
О-64
Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі [Текст] : навч. посіб. / В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, В.І. Бачинський, В.Л. Поліщук ; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет водного господарства та природокористування. - К. : Професіонал, 2004. - 480 с. : табл. + Додатки с. 156-478. - Бібліогр.: с. 152-155. - ISBN 966-8556-19-4 (в опр.) :


Кузнецова, Світлана. Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні [Текст] / С. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 25-31. - Бібліогр. с. 31 (17 назв.)
Нашкерська, Галина. Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства [Текст] / Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1. - С. 19-24. - Бібліогр. с. 24 (4 назв.)

Річна фінансова звітність підприємства [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 12. - С. 3-2.
Аннотация: Показано конкретні форми фінансової звітності разом із вказівками щодо їх заповнення.

Сіненко, І. О. Граничні значення показників структури бухалтерського балансу / І. О. Сіненко, О. Л. Хотомлянський // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 179- 185 : форм., табл., граф. - Бібліогр.: 13 назв
Аннотация: У статті наведено значення показників структури бухгалтерського балансу підприємства, які рекомендуються, а також показано їх використання з метою оцінки якості балансу.

Кучеренко, Тамара. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати [Текст] / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 4. - С. 37-40. - Бібліогр. с. 40 (10 назв.)
Аннотация: Мета статті - вдосконалення методики обліку й відображення у фінансовій звітності чистого прибутку підприємства та її обгрунтування виходячи із сучасних концепцій бухгалтерського і податкового обліку.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4