Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=569

Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему: "Управління грошовими потоками банку"

Богач Альона
2009-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківська справа [Текст] : навч. посібник / Тернопільська академія народного господарства ; За ред. Р.І. Тиркала. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 317 с. - (Банки і біржі).

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківські операції [Текст] : підруч. / А. М. Мороз ; за ред. А. М. Мороз. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : [б. и.], 2002. - 476 с.

65.9(4УКР)26
Б 23
Банківський менеджмент [Текст] = Banking management : навч. посібник / За ред. О.А. Кириченко. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 438 с.

65.9(4УКР)26
Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович.
Гроші та грошовий обіг [Текст] : навчальний посібник / В.Д. Лагутін; Ред. І.М. Зварищук. - 5-е вид. стереотипне. - К. : Знання, 2003. - 199 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)
Ш 37
Шевченко, Раїса Іванівна.
Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Р.І. Шевченко; Мін. освіти і науки України ; Ред.: Т.Зарембо. - К. : КНЕУ, 2003. - 276 с.

65.26
Ф 59
Фінанси. Грошовий обіг. Кредит [Текст] : навч. посібник / Л.О.Дробозіна, Л.П. Окунєва та ін. ; Під ред. Л.О.Дробозіна; Перекл. з рос. - Рівне : Вертекс, 2001. - 352 с.

67.9(4УКР)300
Д 36
Державне управління [Текст] : навчальний посібник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенский, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 343 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.26
К 75
Кочетков, Володимир Миколайович.
Основи аналізу діяльності комерційного банку [Текст] : навч. посібник / В.М. Кочетков; О.В. Омельченко; Європейський університет. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 96 с.


65.26
В 20
Васюренко, Олег Володимирович.
Банківський менеджмент [Текст] : посібник / О.В. Васюренко. - К. : Академія, 2001. - 320 с. - (Альма-матер).

Інтернет - ресурси:
посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8