Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=570

аналіз процедури санації підприємств в Україні

хомяченко ою
2009-04-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29
Б 23
Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління [Текст] = Bankruptcy sanation of enterprise: they practice of crisis management : монографія / За ред. О.В. Мозенков. - Х. : ІНЖЕК, 2003. - 272 с. - ISBN 966-8327-25-Х : 32.60 р.

65.9(4УКР)29
Ч46
Череп, Алла Василівна.
Фінансова санація та банкрутство суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / А.В. Череп. - К. : Кондор, 2006. - 384 с. + Додатки с. 311-376. - Бібліогр.: с. 304-310. - ISBN 966-351-065-Х (в опр.) : 36 грн.

65.9(4УКР)29
К60
Колісник, Марія Костянтинівна.
Фінансова санація і антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / М.К.Колісник, П.Г.Ільчук, П.І.Віблий ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - К. : Кондор, 2007. - 272 с. - Бібліогр.: с. 267-271. - ISBN 966-351-047-1 (в опр.) : 40.50 грн.

65.29
Є50
Єлецьких, С. Я.
Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : навч. посіб. / С.Я.Єлецьких, Г.В.Тельнова ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 176 с. - Бібліогр.: с. 170-175. - ISBN 966-364-419-2 (в опр.) : 33 грн.


65.9(4УКР)29
У67
Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. В. Пепа [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 440 с. : табл. - Бібліогр.: с. 436-439. - ISBN 978-966-364-709-8 (в опр.) : 75 грн

Інтернет - ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9