Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=576

Дайте рекомендації де можна знайти щось про міжнародну валютну системі.... бажано з малюнками.... розвиток її і так далі

Марина
2009-04-17
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
З-14
Загородній, Анатолій.
Гроші. Валюта. Валютні цінності [Текст] : термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Львів : БаК, 2000. - 184 с.

65.26
М 58
Міжнародні розрахункові та валютні операції [Текст] : навч. посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін ; За заг. ред. М.І.Савлук. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с.

65.268
Ш 77
Шнирков, Олександр Іванович.
Європейський валютний союз [Текст] : навч. посібник / О.Шнирков, О.Кузнецов, С.Кульпінський ; Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. - 198 с.

65.9(4УКР)26
І 71
Інституційний розвиток Рахункової палати в системі вимог міжнародних та європейських стандартів [Текст] : зб. матеріалів круглого столу у Верховній Раді України / Верховна Рада України; Рахункова палата. - К. : [б. и.], 2003. - 40 с.

67.9(4УКР)302
З-19
Законодавство України з валютного регулювання та валютного контролю [Текст] : (Зб. законів, урядових та відомчих нормативних документів з питань валютного регулювання і валютного контролю) / Упоряд. М.І. Камлик. - К. : Атіка, 2005. - 664 c.

67.9(4УКР)302
З13
Завальна, Жанна Вікторівна.
Валютне право України [Текст] : навч. посіб. / Ж.В.Завальна, М.В.Старинський. - 2-е вид., перероб. і доп. - Суми : Університецька книга, 2006. - 384 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.26
Б43
Белінська, Яніна Василівна.
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / Я.В.Белінська ; Нац. акад. упр. - К. : [б. и.], 2007. - 372 с. - Бібліогр.: с. 355-367.

67.5
Л17
Лазебник, Лариса Леонідівна.
Міжнародне фінансове право [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Лазебник ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 312 с.

65.26
Х 82
Хорошковський, Валерій Іванович.
Кредити міжнародного валютного фонду [Текст] : навч. посіб. для студентів вузів / В. І. Хорошковський; Українське тов-во "Інтелект нації". - К. : Літера, 1999. - 72 с. : табл. + Додатки (с.68-72).

67.9(4УКР)308
Б 23
Бантышев, Александр Федорович.
Административная ответственность за нарушение правил о валютных операциях по действующему законодательству Украины [Текст] : учеб. пособие / А.Ф. Бантышев; Мин-во образования и науки Украины ; Ужгородский гос. ин-т информатики, экономики и права; Юрид. фак-т. - Ужгород : [б. и.], 2001. - 138 с.