Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-16
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=579

Здравствуйте!Помогите найти материал по теме Аудит расчетов по налогам.

Альбина
2009-04-17
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо переглянути літературу:65.9(4УКР)26
Г65
Гончарук, Яків Андрійович.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А.Гончарук, В.С.Рудницький. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 448 с. + Додаток. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)26
Д 67
Дорош, Н.І.
Аудит: методологія і організація [Текст] : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович.
Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. А. Нехай ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 253-255.

65.26
П30
Петровська, Ірина Олегівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. / І.О. Петровська, Т.В. Шмакова; За наук. ред. Л.Г. Чернюк. - К. : Ун-т Україна, 2005. - 108 с.

65.9(4УКР)26
П 44
Податковий аудит [Текст] : навчальний посібник / Держ. податкова адмін. України Академія держ. подот. служби ; Онищенко В.А., Микитенко Т.В., Сахненко О.М. та ін. - Ірпінь : Академія ДПС Ураїни, 2003. - 398 с.

65.052
П 93
Пшенична, Антоніна Жанівна.
Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Ж. Пшенична ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 279-283.


Церетелі, Л.
Аудит в Україні очима аудитора / Л. Церетелі // Вісник податкової служби України. - 2003. - №23. - С. 56-60.

Петрик, О.
Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства у процесі незалежної аудиторської перевірки / О. Петрик // Вісник податкової служби України. - 2003. - №19. - С. 53-59.

Петрик, О.
Застосування вибіркової перевірки в процесі аудиту / О. Петрик // Вісник податкової служби України. - 2003. - №8. - С. 59-63.

Романюк , М. В.
Аудит як наука / М.В. Романюк , В. Яцко // УжДІІЕП. Науковий вісник. Сер. Економічні науки. - 2004. - Вип.4. - С. 79-82.

Корнус, Володимир.
Взаємовідносини між контролюючими органами та платниками податків у системі оподаткування України / В. Корнус // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №8. - С. 37-41.

Петрик, Олена.
Аудиторська діяльність в Україні: законодавчо-нормативне регулювання, сучасний стан / О. Петрик, В. Зотов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 11. - С. 59-65.

Пилипенко І.
Національна система аудиту: досвід становлення та спрямування розвитку / Пилипенко І., В. Шевчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. - С. 5-13.

Лісіна, В.
Документування аудиту як складового елемента системи контролю якості аудиторських послуг / В. Лісіна // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 40-44. - Бібліогр. с. 44 (4 назв.)

Кодацький , В. П.
Теоретичні основи аудиту / В. П. Кодацький // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 1. - С. 29-30. - Бібліогр. в кінці ст.